Author Archives: Marco Ramerini

Gouverneur-Generaal Tomé de Sousa en de Jezuïeten. Het begin van de kolonisatie van Brazilië

Deel 8 Index Hoofdstuk 2. Het begin van de kolonisatie van Brazilië 2.3. Gouverneur-Generaal Tomé de Sousa en de Jezuïeten Geschreven door Arnold van Wickeren In 1544 wordt in Lissabon officieel vastgesteld dat: ‘Brazilië in de afgelopen twintig jaar niet alleen niets heeft opgebracht, maar dat het land meer dan 80.000 cruzados heeft gekost om het te koloniseren en te verdedigen.’ ...

Read More »

De capitanias. Het begin van de kolonisatie van Brazilië

Deel 8 Index Hoofdstuk 2. Het begin van de kolonisatie van Brazilië 2.2. De capitanias Geschreven door Arnold van Wickeren Nadat Martim Afonso de Sousa in 1533 uit Brazilië is terug-gekeerd wordt besloten Brazilië op grote schaal te gaan koloni-seren, iets wat Cristovão Jacques al in 1529 heeft voorgesteld. Ook Diogo de Gouveia, die aan de Sorbonne doceert, adviseert verschillende delen ...

Read More »

De expeditie van Martim Afonso de Sousa. Het begin van de kolonisatie van Brazilië

Deel 8 Index Hoofdstuk 2. Het begin van de kolonisatie van Brazilië 2.1. De expeditie van Martim Afonso de Sousa Geschreven door Arnold van Wickeren Het regimento van Martim Afonso de Sousa bevat drie opdrachten: Hij moet Spaanse kolonisatie aan de kust van Brazilië voorkomen; hij dient de Fransen die zich daar al gevestigd hebben te ver-drijven en hij moet een ...

Read More »

Inleiding. Het begin van de kolonisatie van Brazilië

Deel 8 Index Hoofdstuk 2. Het begin van de kolonisatie van Brazilië 2.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren In paragraaf 5.5 van deel III van dit werk is de toevallige ontdek-king van Brazilië door Pedro Álvares Cabral in 1500 beschreven. Daarbij is ook aandacht besteed aan de vragen die bij historici met betrekking tot de ontdekking van Brazilië gerezen zijn ...

Read More »

De ontwikkelingen overzee. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.6. De ontwikkelingen overzee Geschreven door Arnold van Wickeren De familiebanden tussen het Spaanse en het Portugese vorsten-huis en het Verdrag van Zaragoza, dat João III in 1529 met Karel V heeft gesloten, hebben de voorwaarden geschapen voor een hechte vriendschap met Spanje. João III concentreert zich hoe langer hoe ...

Read More »

De Jezuïeten. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.5. De Jezuïeten Geschreven door Arnold van Wickeren De stichter van de Sociëteit van Jezus, die zo’n grote rol in de historie van Portugal en zijn overzeese gebieden zal spelen, is Iñigo López de Recaldo (1491-1556), een Navarrees edelman, die in 1521 bij het beleg van Pamplona getroffen wordt door ...

Read More »

De Inquisitie. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.4. De Inquisitie Geschreven door Arnold van Wickeren Domingo de Guzman, beter bekend als de Heilige Dominicus, sticht in 1215 de orde van de dominicanen of predikheren, die al in 1216 door paus Honorius III wordt goedgekeurd. Dominicus wordt, volgens Pedro Monteiro o.p., auteur van het monumentale werk Geschiedenis van ...

Read More »

Culturele aspecten. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.3. Culturele aspecten Geschreven door Arnold van Wickeren In de tweede helft van de 15e eeuw zijn veel Portugese studenten naar onder meer Parijs, Leuven, Oxford, en Salamanca getrok-ken, niet om daar eenvoudig theologie, rechten of medicijnen te studeren, maar om er kennis op te doen van de humanioria, de ...

Read More »

Bestuur en rechtspraak. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.2. Bestuur en rechtspraak Geschreven door Arnold van Wickeren De lange regeringsperiode van João III valt uiteen in twee perioden, die zich onderscheiden op de volgende terreinen: de economische situatie, de verhouding tot de religie, de culturele politiek en zelfs de psychische gesteldheid van de koning. De tolerante Renaissance-prins, die ...

Read More »

Sociale en economische ontwikkelingen. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.1. Sociale en economische ontwikkelingen Geschreven door Arnold van Wickeren Vanaf het midden van de 15e eeuw herstelt Portugal zich van de grote pestplagen, die het land meer dan een eeuw geteisterd hebben; de bevolking neemt weer toe, een groei die in de gehele 16e eeuw zal aanhouden. In de ...

Read More »

De relatie met Spanje. Portugal onder koning João III (1521-1557)

Deel 8 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning João III (1521-1557) 1.0. De relatie met Spanje Geschreven door Arnold van Wickeren Als Manuel o Afortunado op 52-jarige leeftijd op 13 december 1521 plotseling in Lissabon aan de pest bezwijkt, heeft hij zijn uitdijend imperium 26 jaar geregeerd. Zijn oudste zoon bij zijn, inmiddels overleden, tweede vrouw, Maria van Spanje, kroonprins João, ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 8

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 8 Portugal onder koning João III (1521-1557), Het begin van de kolonisatie van Brazilië, Portugal in de problemen in Marokko, De goudhandel aan de Minakust, De verovering van het moslimkoninkrijk Granada, Het aandeel van Portugezen in de ontdekking van Noord-Amerika Verantwoording Hoofdstuk 1. Portugal onder koning ...

Read More »