Author Archives: Marco Ramerini

Stokkende maritieme expansie?

Deel 7 Index Hoofdstuk 12 Stokkende maritieme expansie? 12.0 Stokkende maritieme expansie? Geschreven door Arnold van Wickeren Er is wel betoogd dat Portugal het initiatief op de ontdekkingen uit handen heeft gegeven. In dit verband wordt gewezen op het afwijzen door koning João II van het plan van Columbus in 1484 die vervolgens voor de Reyes Católicos in 1492 Amerika ontdekt, ...

Read More »

Columbus en Portugal; het Verdrag van Tordesillas

Deel 7 Index Hoofdstuk 11 Columbus en Portugal; het Verdrag van Tordesillas 11.0 Columbus en Portugal; het Verdrag van Tordesillas Geschreven door Arnold van Wickeren De in het najaar van 1451, uit vermoedelijk Catalaans-joodse ouders wellicht in de republiek Genua, geboren Christoforo Colombo komt voor het eerst met Portugal in aanraking in 1476. Hij spoelt in mei van dat jaar aan ...

Read More »

Kanttekeningen bij de ontdekkingsreizen van Diogo Cão

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 10 Kanttekeningen bij de ontdekkingsreizen van Diogo Cão 10.0 Kanttekeningen bij de ontdekkingsreizen van Diogo Cão Geschreven door Arnold van Wickeren De originele documenten die betrekking hebben op de reizen van Diogo Cão, zoals de hem door koning João II verstrekte regimentos (opdrachten) en zijn logboeken, zijn, zoals zovele historische docu-menten verloren gegaan bij de aardbeving die ...

Read More »

Pogingen van João II (1481-1495) meer invloed te verwerven in het binnenland van West-Afrika

Deel 7 Index Hoofdstuk 9 Pogingen van João II (1481-1495) meer invloed te verwerven in het binnenland van West-Afrika 9.0 Pogingen van João II (1481-1495) meer invloed te verwerven in het binnenland van West-Afrika Geschreven door Arnold van Wickeren In 1486 breekt een geschil uit over de troon bij een van de Jaloff (Wolof) volkeren in het stroomgebied van de Senegal, ...

Read More »

Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480)

Deel 7 Index Hoofdstuk 8 Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480) 8.0 Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480) Geschreven door Arnold van Wickeren Als zijn zoon, kroonprins João in 1474 19 jaar wordt draagt Afonso V zijn rechten op `de handel met Guinée ...

Read More »

De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw

Deel 7 Index Hoofdstuk 7 De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw 7.0 De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw Geschreven door Arnold van Wickeren Na het sneuvelen van regent Pedro (24 mei 1449) komt Portugal, na twee jaar burgeroorlog (zie deel II, pag. 83/84), weer tot rust en zouden de ontdekkings- en ...

Read More »

Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven

Deel 7 Index Hoofdstuk 6 Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven 6.0 Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven Geschreven door Arnold van Wickeren Het startpunt van Portugals maritieme en commerciële expansie langs Afrika’s westkust is het passeren van Kaap Bojador in 1434, door Gil Eanes, na herhaalde ...

Read More »

De ontdekking en kolonisatie van de Azoren

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.2 De ontdekking en kolonisatie van de Azoren Geschreven door Arnold van Wickeren Portugese zeelieden hebben ervaren dat zij, als zij van Madeira of van de Canarische eilanden terugkeren naar Portugal, ervoor moeten zorgen niet te ver naar het westen te varen, waartoe zij geneigd zijn om Castiliaanse piraten te ontwijken. Zij komen ...

Read More »

De Canarische eilanden; twistappel tussen Castilië en Portugal

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.1 De Canarische eilanden; twistappel tussen Castilië en Portugal Geschreven door Arnold van Wickeren De verovering van Ceuta in 1415 werkt als een katalysator voor verdere maritieme expansie. Al in 1416 geeft Henrique de zeeman Conçalo Cabral opdracht de oorzaak te vinden van de sterke stro-ming tussen de Canarische eilanden, waarvoor hij bijzondere ...

Read More »

De kolonisatie van de van de Madeira-archipel

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.0 De kolonisatie van de van de Madeira-archipel Geschreven door Arnold van Wickeren Henrique keert eind 1418 of begin 1419 van zijn tweede verblijf in Ceuta terug en neemt het ambt van gouverneur van de Algarve op zich. Kort daarna geeft hij twee jonge landjonkers, João Gonçalves Zarco en Tristão Vaz Teixeira, opdracht een ...

Read More »

Religieuze contacten met China

Deel 7 Index Hoofdstuk 4 Monniken en kooplieden in Centraal-Azië 4.2 Religieuze contacten met China Geschreven door Arnold van Wickeren Bij hun reis door het Mongoolse rijk stuiten monniken en hande-laren op daar levende Nestoriaanse christenen, die daar al eeuwen in vrede met niet-christenen leven. Enige khans zijn zelfs met Nestoriaanse vrouwen gehuwd; ook de moeder van Kublai Khan is een Nestoriaanse. ...

Read More »

Handelaren naar het Oosten

Deel 7 Index Hoofdstuk 4 Monniken en kooplieden in Centraal-Azië 4.1 Handelaren naar het Oosten Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het begin van de 13e eeuw bezitten kooplieden uit Genua, Pisa en Venetië, evenals Griekse handelaren, factorijen in alle gebieden rond de Middellandse Zee. Zij onderhouden commerciële relaties met iedereen aan wie zij hun waren kunnen verkopen of die bereid ...

Read More »