Author Archives: Marco Ramerini

Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 8 Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480) 8.0 Castiliaanse penetratie in de Golf van Guinée; de Verdragen van Alcáçovas (1479) en Toledo (1480) Geschreven door Arnold van Wickeren Als zijn zoon, kroonprins João in 1474 19 jaar wordt draagt Afonso V zijn rechten op `de handel met Guinée ...

Read More »

De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 7 De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw 7.0 De maritieme expansie in de jaren vijftig van de 15e eeuw Geschreven door Arnold van Wickeren Na het sneuvelen van regent Pedro (24 mei 1449) komt Portugal, na twee jaar burgeroorlog (zie deel II, pag. 83/84), weer tot rust en zouden de ontdekkings- en ...

Read More »

Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 6 Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven 6.0 Ontdekkings- en handelsreizen naar Afrika in de jaren 1443-1447; de eerste zwarte slaven Geschreven door Arnold van Wickeren Het startpunt van Portugals maritieme en commerciële expansie langs Afrika’s westkust is het passeren van Kaap Bojador in 1434, door Gil Eanes, na herhaalde ...

Read More »

De ontdekking en kolonisatie van de Azoren

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.2 De ontdekking en kolonisatie van de Azoren Geschreven door Arnold van Wickeren Portugese zeelieden hebben ervaren dat zij, als zij van Madeira of van de Canarische eilanden terugkeren naar Portugal, ervoor moeten zorgen niet te ver naar het westen te varen, waartoe zij geneigd zijn om Castiliaanse piraten te ontwijken. Zij komen ...

Read More »

De Canarische eilanden; twistappel tussen Castilië en Portugal

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.1 De Canarische eilanden; twistappel tussen Castilië en Portugal Geschreven door Arnold van Wickeren De verovering van Ceuta in 1415 werkt als een katalysator voor verdere maritieme expansie. Al in 1416 geeft Henrique de zeeman Conçalo Cabral opdracht de oorzaak te vinden van de sterke stro-ming tussen de Canarische eilanden, waarvoor hij bijzondere ...

Read More »

De kolonisatie van de van de Madeira-archipel

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 5 De Atlantische eilanden 5.0 De kolonisatie van de van de Madeira-archipel Geschreven door Arnold van Wickeren Henrique keert eind 1418 of begin 1419 van zijn tweede verblijf in Ceuta terug en neemt het ambt van gouverneur van de Algarve op zich. Kort daarna geeft hij twee jonge landjonkers, João Gonçalves Zarco en Tristão Vaz Teixeira, opdracht een ...

Read More »

Religieuze contacten met China

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 4 Monniken en kooplieden in Centraal-Azië 4.2 Religieuze contacten met China Geschreven door Arnold van Wickeren Bij hun reis door het Mongoolse rijk stuiten monniken en hande-laren op daar levende Nestoriaanse christenen, die daar al eeuwen in vrede met niet-christenen leven. Enige khans zijn zelfs met Nestoriaanse vrouwen gehuwd; ook de moeder van Kublai Khan is een Nestoriaanse. ...

Read More »

Handelaren naar het Oosten

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 4 Monniken en kooplieden in Centraal-Azië 4.1 Handelaren naar het Oosten Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het begin van de 13e eeuw bezitten kooplieden uit Genua, Pisa en Venetië, evenals Griekse handelaren, factorijen in alle gebieden rond de Middellandse Zee. Zij onderhouden commerciële relaties met iedereen aan wie zij hun waren kunnen verkopen of die bereid ...

Read More »

Ambassadeurs naar de Grote Khan

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 4 Monniken en kooplieden in Centraal-Azië 4.0 Ambassadeurs naar de Grote Khan Geschreven door Arnold van Wickeren Nadat Batu, de opperbevelhebber van het Mongoolse rijk aan de westelijke fronten, in enkele jaren grote delen van Oost-Europa onder de voet heeft gelopen en in 1241 zowel een Duits/Pools, als het Hongaarse leger onder Bela IV heeft verslagen (slagen ...

Read More »

Ontwikkelingen in scheepsbouw en navigatie

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 7 Index Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen in scheepsbouw en navigatie 3.0 Ontwikkelingen in scheepsbouw en navigatie Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het einde van de 13e eeuw zijn in de scheepvaart in het gebied van de Middellandse zee drie vernieuwingen doorgevoerd, zonder welke de ontdekkingsreizen niet mogelijk zouden zijn geweest. In de scheepsbouw hebben de zijroeren plaats gemaakt voor een ...

Read More »
banner