Author Archives: Marco Ramerini

De verovering en het verlies van Goa (1510)

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.4 De verovering en het verlies van Goa (1510) Geschreven door Arnold van Wickeren Om het monopolie op de handel in peper en andere specerijen te verwerven is het niet voldoende de Arabieren uit Malabar te verdrijven. Ook moet voorkomen worden dat hun schepen, die in ...

Read More »

Toenadering tot Vijayanagar; tegenslag in Calicut

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.3 Toenadering tot Vijayanagar; tegenslag in Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Maarschalk Dom Fernando Coutinho, een houwdegen zonder veel politiek inzicht, laat Afonso de Albuquerque door diens secretaris Gaspar Pereira in kennis stellen van zijn plan de stad Calicut te verwoesten. De maarschalk laat vragen ...

Read More »

De eerste Portugese expeditie naar Malacca

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.2 De eerste Portugese expeditie naar Malacca Geschreven door Arnold van Wickeren Diogo Lopes de Sequeira is, nadat hij op last van koning Manuel de oostkust van Madagascar heeft verkend (zie Deel IV), met zijn eskader doorgezeild naar Malabar. Als in Cochin de schade aan zijn schepen ...

Read More »

Albuquerque aanvaardt zijn ambt; Almeida gedood

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.1 Albuquerque aanvaardt zijn ambt; Almeida gedood Geschreven door Arnold van Wickeren Terwijl Afonso de Albuquerque als gevangene in fort Santo Angelo in Cannanore verblijft, zeilt maarschalk Dom Fernando Coutinho naar Indië. Hij heeft van koning Manuel opdracht gekregen erop toe te zien dat Dom Francisco ...

Read More »

Schipbreuken. De Carreira da India

Deel 5 Index Hoofdstuk 1 De Carreira da India 1.2 Schipbreuken Geschreven door Arnold van Wickeren Ofschoon het aantal schipbreuken gedurende de eerste helft van de 16e eeuw zeker niet buitensporig hoog is, gaan toch heel wat schepen verloren, hetgeen blijkt uit de volgende opsomming. Tijdens de heenreis van Pedro Álvares Cabral in 1500 verdwijnt het karveel van Vasco de Ataíde ...

Read More »

De route. De Carreira da India

Deel 5 Index Hoofdstuk 1 De Carreira da India 1.1 De route Geschreven door Arnold van Wickeren In de loop der jaren wordt ervaren wat de gunstigste route van en naar Indië is en in welke maand bij voorkeur uitgezeild dient te worden. Duarte Pacheco Pereira (zie Deel IV) schrijft in 1505 in zijn Esmeraldo de Situ Orbis dat aan de ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 5

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 5 De Carreira da India, De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque, Malacca, De Molukken en de Banda-eilanden, Albuquerque terug in Malabar, Malabar in de jaren 1513-1514, De kust van Oost-Afrika (1509-1515) Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. De Carreira da India 1.1. De route ...

Read More »

Het goud van Monomotapa

Deel 4 Index Bijlage: Het goud van Monomotapa Geschreven door Arnold van Wickeren Magalhães-Godinho geeft een uitgebreide verhandeling over de goudwinning en goudhandel in Monomotapa. Aan zijn exposé is het volgende ontleend. Er zijn drie streken waar in de 15e, 16e en 17e eeuw goud wordt gewonnen: Mokaran­ga, Manica en Butua. Mokaranga komt gro­tendeels overeen met de hoogvlakte van Matabele, ...

Read More »

De kust van Oost-Afrika (1507-1509). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.7 De kust van Oost-Afrika (1507-1509) Geschreven door Arnold van Wickeren Moçambique, gelegen op een langerekt koraaleiland in de monding van de Baía do Mossuril, ontwikkelt zich hoe lan­ger hoe meer tot een haven waar schepen op elkaar wach­ten en waar zij ...

Read More »

Dom Francisco de Almeida en Afonso de Albuquerque

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.6 Dom Francisco de Almeida en Afonso de Albuquerque Geschreven door Arnold van Wickeren Als de drie kapiteins, die Albuquerque bij Ormoez in de steek hebben gelaten, in Cochin aankomen, beschuldigen Afonso Lopez da Costa, Manuel Teles Barreto en António do Cam­po hun ...

Read More »

De zeeslag voor Chaul (1508). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.5 De zeeslag voor Chaul (1508) Geschreven door Arnold van Wickeren Na jaren­lang geaarzeld te heb­ben, besluit de Mamelukse sultan van Egypte Q_ns_h al-Gh_r_, onder druk van de zamo­rin en de Arabi­sche kooplie­den in Calicut, de strijd aan te binden met de ...

Read More »

De kust van Oman en de aanval op Ormoez (1507-1508). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.4 De kust van Oman en de aanval op Ormoez (1507-1508) Geschreven door Arnold van Wickeren Albu­quer­que, die tot taak heeft het garnizoen op Socotra te bevoorraden, vertrekt dezelfde dag, na de mos­keeën op Socotra hun bezittingen te hebben ontnomen en deze aan ...

Read More »