Author Archives: Marco Ramerini

Aankomst en verblijf in Malabar. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.3 Aankomst en verblijf in Malabar Geschreven door Arnold van Wickeren Korte tijd later worden de vijf schepen, onder bevel van Estêvão da Gama, waargenomen. Hij is twee maanden later dan Vasco da Gama uit Portugal vertrokken en heeft op 18 mei 1502 voor de kust van Brazilië het eiland Trindade (20 ZB ...

Read More »

De tweede reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.2 De tweede reis van Vasco da Gama naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Manuel heeft het commando over de vierde vloot naar Indië beloofd aan Pedro Álvares Cabral. Enkele dagen voor het vertrek van de schepen geeft Vasco da Gama ech­ter te kennen dat hij zelf capitão-mor (kapitein-majoor) van de ...

Read More »

De derde expeditie naar Indië. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.1 De derde expeditie naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Het bevel over de derde expeditie naar Indië wordt toever­trouwd aan de Galicische edelman João da Nova Castela. Hij zeilt, als capitão-mor (kapitein-majoor) van een eskader van vier schepen, op 5 maart 1501 uit, bijna vijf maanden voor­dat Cabral terug­keert. Over het ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 4

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 4 Meer reizen naar Indië, De Estado da India, De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida, Het goud van Monomotapa. Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.1. De derde expeditie naar Indië 1.2. De tweede reis van Vasco da Gama ...

Read More »

Bezoek aan Cochin en aan Cannanore; terugtocht en gevolgen van Cabrals reis. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.8 Bezoek aan Cochin en aan Cannanore; terugtocht en gevolgen van Cabrals reis Geschreven door Arnold van Wickeren Cabral vertrekt, op advies van Gaspar da Gama, met zijn vloot naar het dertig léguas zuidelij­ker gelegen koninkrijk Cochin. Onderweg ontmoe­ten zij twee schepen uit Calicut, geladen met rijst. Als de opva­renden ...

Read More »

Het verblijf in Calicut. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.7 Het verblijf in Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Op 22 augustus komt Cabrals vloot in het zicht van Indië en wel bij Goa. De schepen gaan 15 da­gen voor anker bij het onbewoonde eiland Anjedi­va. Hier ankeren ook schepen voor Cali­cut met bede­vaartgangers uit Mekka. Cabral neemt ...

Read More »

Op weg naar Indië. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.6 Op weg naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Er wordt koersgezet naar Kaap de Goede Hoop, met de bedoeling te ankeren in de Angra de São Bras, aan de zuid­kust van Afrika. De oversteek is de langste reis over open zee die tot nu toe door de ...

Read More »

Het vertrek en de ontdekking van Brazilië

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.5 Het vertrek en de ontdekking van Brazilië Geschreven door Arnold van Wickeren Voordat de vloot op 8 maart 1500 van Restelo, bij de huidi­ge Torre de Belém, uitvaart, wordt met grote plechtig­heid een pontifi­ca­le hoogmis opge­dragen. Een van de cele­branten is Dom Diogo Ortiz de Vilhegas, een befaamd ...

Read More »

Plan en voorbereiding. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.4 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren Pedro Álvares Cabral is waarschijnlijk in 1467 in Belmonte geboren. Hij stamt uit een adellijk geslacht, dat zeer loyaal is aan de kroon. Zijn vader, Fernào Cabral, is de belangrijkste magi­straat in Beira, die aan zijn voorkomen de bijnaam `de reus ...

Read More »

De bronnen. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.3 De bronnen Geschreven door Arnold van Wickeren Voor het beschrijven van de expeditie van Pedro Álvares Cabra­l kan uit veel bronnen geput worden. De belangrijkste daarvan zijn: brief van Pedro Vaz de Caminha aan koning Ma­nuel van 1 mei 1500. Dit is een zeer lang epistel, waarin de schrijver, ...

Read More »

Het vraagstuk van de rechtvaardige oor­log. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.2 Het vraagstuk van de rechtvaardige oor­log Geschreven door Arnold van Wickeren Van Vasco da Gama heeft koning Manuel vernomen dat de Mala­bar­kust niet vei­lig is voor schepen van christenen, omdat deze kust in hoge mate onder in­vloed staat van Arabi­sche koop­lieden. Het koninkrijk Calicut, of­schoon geregeerd door een ...

Read More »

De situatie in het zuiden van Voor-Indië rond 1500. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.1 De situatie in het zuiden van Voor-Indië rond 1500 Geschreven door Arnold van Wickeren Toen de Portugezen in 1498 kennismaakten met de kust van Malabar, kwamen zij te weten dat de handel in deze streken gemonopoliseerd wordt door de Ara­bieren. Van de poli­tieke machtsverhoudingen in Azië hebben zij ...

Read More »