Author Archives: Marco Ramerini

Mosselbaai. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.5 Mosselbaai Geschreven door Arnold van Wickeren Reeds na twee dagen krijgen de zee­vaarders Cabo da Boa Espe­rança in zicht. Omdat er een hevige wind uit het zuid­zuidwesten waait, lukt het aanvankelijk niet om deze kaap te passeren. Na verschillende vergeefse pogingen, waarbij men erop verdacht moet ...

Read More »

Sint Helenabaai. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.4 Sint Helenabaai Geschreven door Arnold van Wickeren Na drie maanden de open oceaan bevaren te hebben, waar­bij vele expeditieleden menigmaal gevreesd moeten hebben het avontuur niet te zullen overleven en de kapitein-majoor­ zijn mannen door woord en daad heeft moeten opbeu­ren, wordt in de vroege ...

Read More »

Vertrek; tocht over de Atlantische Oceaan. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.3 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren Het moment van uitzeilen van Da Gama’s vloot wordt voor­afgegaan door af­scheidsceremoniën, waarover de kroniek­schrijvers ook verschillend berichten. Begin juli 1497 wo­rdt, – aldus Correia – in tegenwoor­digheid van koning Manuel en konin­gin Maria, vele kerkelijke en ...

Read More »

Plan en voorbereiding. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.2 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren In de `Inleiding’ is vermeld dat koning João II direct nadat hij op 7 juni 1494 met de Reis Católicos het Verdrag van Tordesillas heeft afgesloten, opdracht heeft gegeven de eerste expe­di­tie naar Indië voor te bereiden. Niet ...

Read More »

De bronnen. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.1 De bronnen Geschreven door Arnold van Wickeren De rapportage die Vasco da Gama van zijn reis voor koning Manuel heeft gemaakt, is verloren gegaan. Ravenstein is van oordeel dat João de Barros bij het schrijven van zijn kroniek over dit rapport heeft kunnen beschikken. Tijdens ...

Read More »

Commerciële en andere niet-militaire aspecten. De Portugese positie in Marokko

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 2. De Portugese positie in Marokko 2.2 Commerciële en andere niet-militaire aspecten Geschreven door Arnold van Wickeren In Deel II van dit werk is uitgebreid stilgestaan bij de han­delsrelatie van de Portugezen met Marokko en bij de rol en betekenis daarin van de Portugese factorij op het voor de kust van Mauretanië gelegen eiland Arguim. Deze factorij ...

Read More »

Militaire ontwikkeling. De Portugese positie in Marokko

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 2. De Portugese positie in Marokko 2.1 Militaire ontwikkeling Geschreven door Arnold van Wickeren In de delen I en II van dit boek is ruim aandacht besteed aan het hoe en waarom van de Portugese verovering van Ceuta in 1415, respec­tievelijk aan het echec voor Tanger in 1437 en aan de Portugese handelsrelatie met Marok­ko in de ...

Read More »

Buitenlandse politiek; de positie van de joden. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.5 Buitenlandse politiek; de positie van de joden Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Manuel koestert de hoop heel het Iberisch schierei­land te kunnen verenigen onder het Huis Avis. De kans daarop is niet denkbeeldig. Manuel is namelijk in oktober 1497 in het huwelijk getreden met Isabella van Asturië, de ...

Read More »

Sociale, levensbeschouwelijke en culturele aspecten. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.4 Sociale, levensbeschouwelijke en culturele aspecten Geschreven door Arnold van Wickeren Er zijn in Portugal veel broederschappen van leken die zich met liefdadigheid bezighouden. Zij beheren ziekenhuizen, instellingen voor de opvang van krankzinnigen en behoefti­gen, enzovoorts. Reeds onder koning João II is in 1492 het ziekenhuiswezen in Lissabon hervormd. ...

Read More »

Demografische en economische factoren. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.3 Demografische en economische factoren Geschreven door Arnold van Wickeren De omvang van de bevolking bedraagt aan het begin van de 16e eeuw ten minste een miljoen en ten hoogste anderhalf miljoen mensen. Deze aantallen laten zich afleiden uit de eerste telling van het aantal haardsteden (280.528) dertig jaar ...

Read More »

Bestuur, wetgeving en rechtspraak. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.2 Bestuur, wetgeving en rechtspraak Geschreven door Arnold van Wickeren Het bewind van koning Manuel wordt gekenmerkt door een uitmuntend bestuur. De koning weet zijn ministers en andere functionarissen met zorg te kiezen en hij beloont zijn diena­ren uitstekend. De koning is niet langer de verdediger van het recht, ...

Read More »

Kroon en adel. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 1. Portugal onder koning Manuel I (1495-1521) 1.1. Kroon en adel Geschreven door Arnold van Wickeren Als Manuel de troon bestijgt, is hij 26 jaar oud. Hij is slank, matig, ijverig, muzikaal, ijdel en zeer gesteld op uiterlijk vertoon. Manuel erft een moeilijke situatie, omdat het land diep verdeeld is. De zwakke koning Afonso V (1438-1481), ...

Read More »