Portugees kolonialisme

De Specerijeneilanden in het begin van de 16e eeuw

Deel 5 Index Hoofdstuk 4 De Molukken en de Banda-eilanden 4.1 De Specerijeneilanden in het begin van de 16e eeuw Geschreven door Arnold van Wickeren Tegenwoordig worden alle eilanden en groepen van eilanden tussen Sulawesi (Celebes) en Nieuw-Guinea tot de Molukken ge­rekend. Al deze eilanden zijn van vulkanische oorsprong. Zij zijn zeer vruchtbaar en op vele eilanden groeit de sagopalm. ...

Read More »

De consolidatie van de macht in Malacca

Deel 5 Index Hoofdstuk 3 Malacca 3.5 De consolidatie van de macht in Malacca Geschreven door Arnold van Wickeren Duarte Fernandes, die als passagier op een Chinese jonk, als gezant van de koning van Portugal, naar de koning van Siam, in Ayuthia is gereisd, keert terug in Malacca en doet verslag van zijn wederwaardigheden. Fernandes en zijn gevolg zijn door 200 ...

Read More »

De verovering van Malacca (1511)

Deel 5 Index Hoofdstuk 3 Malacca 3.4 De verovering van Malacca (1511) Geschreven door Arnold van Wickeren In april 1511 arriveert Albuquerque met een grote vloot in Cochin. Als de radja van deze plaats verneemt dat Albuquerque van plan is met deze vloot naar Malacca te gaan, tracht hij hem daarvan te weerhouden. De radja voert daarvoor drie argumenten aan: de ...

Read More »

Handelsstromen van en naar Malacca

Deel 5 Index Hoofdstuk 3 Malacca 3.3 Handelsstromen van en naar Malacca Geschreven door Arnold van Wickeren De moesson- en passaatwinden maken het mogelijk dat koop­lieden uit Oost en West elkaar in Malacca ontmoeten. Ofschoon schepen uit Gujarat al in januari kunnen vertrekken, is de maand maart de beste tijd om naar Malacca uit te zeilen; dan kan namelijk geprofiteerd worden ...

Read More »

Malacca’s opkomst en positie in Zuidoost-Azië

Deel 5 Index Hoofdstuk 3 Malacca 3.2 Malacca’s opkomst en positie in Zuidoost-Azië Geschreven door Arnold van Wickeren De bij dit hoofdstuk geraadpleegde auteurs verwijzen veel naar de Summa Oriental van Tomé Pires. Deze apotheker, met zijn grote kennis van de farmacie, is in 1511 in Malacca gearriveerd en heeft daarna het schierei­land Maleisië, Java, Sumatra, de Molukken, Banda en andere delen ...

Read More »

Het voornemen Malacca te veroveren

Deel 5 Index Hoofdstuk 3 Malacca 3.1 Het voornemen Malacca te veroveren Geschreven door Arnold van Wickeren Diogo Mendes de Vasconcelos geeft te kennen naar Malacca te willen gaan, om zijn oorspronkelijke opdracht uit te voeren. Ruy de Aranjo, die onder Diogo Lopes de Sequeira factor in Malacca is geweest en daar in gevangenschap verblijft, heeft Albuquerque in een brief, gedateerd ...

Read More »

De definitieve verovering van Goa

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.5 De definitieve verovering van Goa Geschreven door Arnold van Wickeren Op weg naar Angediva ontmoet de vloot het eskader van Diogo Mendes de Vasconcelos. Hij is op 12 maart 1510 met vier sche­pen uit Lissabon vertrokken en heeft Malacca tot eindbestem­ming. Bij dit eskader heeft ...

Read More »

De verovering en het verlies van Goa (1510)

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.4 De verovering en het verlies van Goa (1510) Geschreven door Arnold van Wickeren Om het monopolie op de handel in peper en andere specerijen te verwerven is het niet voldoende de Arabieren uit Malabar te verdrijven. Ook moet voorkomen worden dat hun schepen, die in ...

Read More »

Toenadering tot Vijayanagar; tegenslag in Calicut

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.3 Toenadering tot Vijayanagar; tegenslag in Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Maarschalk Dom Fernando Coutinho, een houwdegen zonder veel politiek inzicht, laat Afonso de Albuquerque door diens secretaris Gaspar Pereira in kennis stellen van zijn plan de stad Calicut te verwoesten. De maarschalk laat vragen ...

Read More »

De eerste Portugese expeditie naar Malacca

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.2 De eerste Portugese expeditie naar Malacca Geschreven door Arnold van Wickeren Diogo Lopes de Sequeira is, nadat hij op last van koning Manuel de oostkust van Madagascar heeft verkend (zie Deel IV), met zijn eskader doorgezeild naar Malabar. Als in Cochin de schade aan zijn schepen ...

Read More »

Albuquerque aanvaardt zijn ambt; Almeida gedood

Deel 5 Index Hoofdstuk 2 De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque 2.1 Albuquerque aanvaardt zijn ambt; Almeida gedood Geschreven door Arnold van Wickeren Terwijl Afonso de Albuquerque als gevangene in fort Santo Angelo in Cannanore verblijft, zeilt maarschalk Dom Fernando Coutinho naar Indië. Hij heeft van koning Manuel opdracht gekregen erop toe te zien dat Dom Francisco ...

Read More »

Schipbreuken. De Carreira da India

Deel 5 Index Hoofdstuk 1 De Carreira da India 1.2 Schipbreuken Geschreven door Arnold van Wickeren Ofschoon het aantal schipbreuken gedurende de eerste helft van de 16e eeuw zeker niet buitensporig hoog is, gaan toch heel wat schepen verloren, hetgeen blijkt uit de volgende opsomming. Tijdens de heenreis van Pedro Álvares Cabral in 1500 verdwijnt het karveel van Vasco de Ataíde ...

Read More »

De route. De Carreira da India

Deel 5 Index Hoofdstuk 1 De Carreira da India 1.1 De route Geschreven door Arnold van Wickeren In de loop der jaren wordt ervaren wat de gunstigste route van en naar Indië is en in welke maand bij voorkeur uitgezeild dient te worden. Duarte Pacheco Pereira (zie Deel IV) schrijft in 1505 in zijn Esmeraldo de Situ Orbis dat aan de ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 5

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 5 De Carreira da India, De eerste jaren van het gouverneurschap van Afonso de Albuquerque, Malacca, De Molukken en de Banda-eilanden, Albuquerque terug in Malabar, Malabar in de jaren 1513-1514, De kust van Oost-Afrika (1509-1515) Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. De Carreira da India 1.1. De route ...

Read More »

Het goud van Monomotapa

Deel 4 Index Bijlage: Het goud van Monomotapa Geschreven door Arnold van Wickeren Magalhães-Godinho geeft een uitgebreide verhandeling over de goudwinning en goudhandel in Monomotapa. Aan zijn exposé is het volgende ontleend. Er zijn drie streken waar in de 15e, 16e en 17e eeuw goud wordt gewonnen: Mokaran­ga, Manica en Butua. Mokaranga komt gro­tendeels overeen met de hoogvlakte van Matabele, ...

Read More »

De kust van Oost-Afrika (1507-1509). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.7 De kust van Oost-Afrika (1507-1509) Geschreven door Arnold van Wickeren Moçambique, gelegen op een langerekt koraaleiland in de monding van de Baía do Mossuril, ontwikkelt zich hoe lan­ger hoe meer tot een haven waar schepen op elkaar wach­ten en waar zij ...

Read More »

Dom Francisco de Almeida en Afonso de Albuquerque

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.6 Dom Francisco de Almeida en Afonso de Albuquerque Geschreven door Arnold van Wickeren Als de drie kapiteins, die Albuquerque bij Ormoez in de steek hebben gelaten, in Cochin aankomen, beschuldigen Afonso Lopez da Costa, Manuel Teles Barreto en António do Cam­po hun ...

Read More »

De zeeslag voor Chaul (1508). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.5 De zeeslag voor Chaul (1508) Geschreven door Arnold van Wickeren Na jaren­lang geaarzeld te heb­ben, besluit de Mamelukse sultan van Egypte Q_ns_h al-Gh_r_, onder druk van de zamo­rin en de Arabi­sche kooplie­den in Calicut, de strijd aan te binden met de ...

Read More »

De kust van Oman en de aanval op Ormoez (1507-1508). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.4 De kust van Oman en de aanval op Ormoez (1507-1508) Geschreven door Arnold van Wickeren Albu­quer­que, die tot taak heeft het garnizoen op Socotra te bevoorraden, vertrekt dezelfde dag, na de mos­keeën op Socotra hun bezittingen te hebben ontnomen en deze aan ...

Read More »

Hoja (Angoche), Brava en Socotra (1507). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.3 Hoja (Angoche), Brava en Socotra (1507) Geschreven door Arnold van Wickeren Tristão da Cunha en Afonso de Albuquerque zijn, nadat zij Moçambique verlaten hebben, naar Kilwa gevaren. In de haven van van deze stad treffen zij de Leitoa Nova van kapi­tein Lionel ...

Read More »