Portugees kolonialisme

Madagascar (1506-1507). De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.2 Madagascar (1506-1507) Geschreven door Arnold van Wickeren Een van de kapiteins van Tristão da Cunha, Ruy Pereira, bereikt Moçambique nog na Tristão da Cunha. Hij heeft een omweg ge­maakt langs de westkust van Madagascar. In de Baía Formosa, die hij heeft bezocht, ...

Read More »

De vloot van Tristão da Cunha en Afonso de Albuquerque; eerste etappe naar Moçambique (1506-1507)

Deel 4 Index Hoofdstuk 3 De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida 3.1 De vloot van Tristão da Cunha en Afonso de Albuquerque; eerste etappe naar Moçambique (1506-1507) Geschreven door Arnold van Wickeren Tristão da Cunha zeilt op 18 april 1506 met een vloot van veertien tot achttien schepen, waarop zich 1.300 weerbare mannen ...

Read More »

Dom Francisco de Almeida in Indië (1505-1507); de ontdekking van Ceylon (1505)

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.6 Dom Francisco de Almeida in Indië (1505-1507); de ontdekking van Ceylon (1505) Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste haven die Dom Francisco de Almeida in Indië aan­doet, is die van het eiland Angediva, waar hij op 13 septem­ber 1505 met vrijwel zijn gehele vloot aankomt. Het on­­barm­harti­ge optreden tegen Kilwa ...

Read More »

Problemen in Kilwa. De Estado da India

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.5 Problemen in Kilwa Geschreven door Arnold van Wickeren Aanvankelijk zijn de Portugezen zeer met het bezit van Kilwa ingenomen. Almeida geeft in een brief aan koning Manuel eind 1505 ­hoog op over de stad en het eiland waarop zij ligt. Het eiland is twee léguas lang en minder dan een légua ...

Read More »

De bezetting van Sofala. De Estado da India

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.4 De bezetting van Sofala Geschreven door Arnold van Wickeren Terwijl Almeida oversteekt naar Malabar, arriveert Pero de Anhaia voor Sofala. Hij is op 18 mei 1505 met zijn zes sche­pen uit Lissabon vertrokken. Drie kraken, onder bevel van Pero Barreto, dienen, na de verovering van Sofala, door te zeilen naar ...

Read More »

Bouw van het fort in Kilwa; vernietiging van Mombaça

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.3 Bouw van het fort in Kilwa; vernietiging van Mombaça Geschreven door Arnold van Wickeren De speurtocht naar specerijen en niets anders heeft de Portugezen ertoe aangezet de zeeweg naar Indië te ontdek­ken. Toen de route naar Indië langs de oostkust van Afrika bleek te lopen, was het zaak ervoor te ...

Read More »

Het regimento van Francisco de Almeida. De Estado da India

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.2 Het regimento van Francisco de Almeida Geschreven door Arnold van Wickeren Het bericht van de aankomst van Frei Mauro in Rome wordt in oktober 1504 in Lissabon bekend. Dom Manuel en zijn adviseurs zijn zich er terdege van bewust dat de staten, die het meest door de Lusitaanse onderneming getroffen wor­den, een gezamenlijke ...

Read More »

Egypte en Venetië na het verlies van hun handel in specerijen. De Estado da India

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 4 Index Hoofdstuk 2 De Estado da India 2.1 Egypte en Venetië na het verlies van hun handel in specerijen Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Manuel beseft terdege hoe riskant de Portugese positie in Malabar is. De Portugese factorijen en zelfs het fort in Cochin kunnen ge­makkelijk het doelwit vormen van aanvallen van vijanden en lopen de kans veroverd en verwoest te ...

Read More »

Duarte Pacheco Pereira. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.6 Duarte Pacheco Pereira Geschreven door Arnold van Wickeren De wapenstilstand die Francisco de Albuquerque met de zamorin heeft gesloten, is van korte duur. Het kapen van een aan Cali­cut behorend schip, dat met peper op weg is naar Cran­ganore, beschou­wt de zamo­rin niet ten onrechte als een schending van de wapen­stil­stand en dus ...

Read More »

Oorlog met Calicut. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.5 Oorlog met Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Na het vertrek van de Portugese vloot uit Cochin, bepleiten verschillende adviseurs van koning Trimumpara de in de factorij achtergebleven Portugezen te verdrijven, om daar­mee een aanval van Calicut te voorkomen. De koning weigert perti­nent zelfs maar naar zo’n verraderlijk voorstel te luiste­ren. De ...

Read More »

Vertrek uit Cochin; aankomst in Lissabon. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.4 Vertrek uit Cochin; aankomst in Lissabon Geschreven door Arnold van Wickeren Als de dag is aangebroken dat Da Gama naar Portugal wil terugkeren, geeft hij factor Diogo Fernandes Correa opdracht door te gaan met het kopen van peper en andere lading. Hij laat zestig man achter, onder wie timmerlieden, breeuwers, smeden, draaiers en ...

Read More »

Aankomst en verblijf in Malabar. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.3 Aankomst en verblijf in Malabar Geschreven door Arnold van Wickeren Korte tijd later worden de vijf schepen, onder bevel van Estêvão da Gama, waargenomen. Hij is twee maanden later dan Vasco da Gama uit Portugal vertrokken en heeft op 18 mei 1502 voor de kust van Brazilië het eiland Trindade (20 ZB ...

Read More »

De tweede reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.2 De tweede reis van Vasco da Gama naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Manuel heeft het commando over de vierde vloot naar Indië beloofd aan Pedro Álvares Cabral. Enkele dagen voor het vertrek van de schepen geeft Vasco da Gama ech­ter te kennen dat hij zelf capitão-mor (kapitein-majoor) van de ...

Read More »

De derde expeditie naar Indië. Meer reizen naar Indië

Deel 4 Index Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.1 De derde expeditie naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Het bevel over de derde expeditie naar Indië wordt toever­trouwd aan de Galicische edelman João da Nova Castela. Hij zeilt, als capitão-mor (kapitein-majoor) van een eskader van vier schepen, op 5 maart 1501 uit, bijna vijf maanden voor­dat Cabral terug­keert. Over het ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 4

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 4 Meer reizen naar Indië, De Estado da India, De verrichtingen van Afonso de Albuquerque, Tristão da Cunha en Dom Francisco de Almeida, Het goud van Monomotapa. Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. Meer reizen naar Indië 1.1. De derde expeditie naar Indië 1.2. De tweede reis van Vasco da Gama ...

Read More »

Bezoek aan Cochin en aan Cannanore; terugtocht en gevolgen van Cabrals reis. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.8 Bezoek aan Cochin en aan Cannanore; terugtocht en gevolgen van Cabrals reis Geschreven door Arnold van Wickeren Cabral vertrekt, op advies van Gaspar da Gama, met zijn vloot naar het dertig léguas zuidelij­ker gelegen koninkrijk Cochin. Onderweg ontmoe­ten zij twee schepen uit Calicut, geladen met rijst. Als de opva­renden ...

Read More »

Het verblijf in Calicut. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.7 Het verblijf in Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Op 22 augustus komt Cabrals vloot in het zicht van Indië en wel bij Goa. De schepen gaan 15 da­gen voor anker bij het onbewoonde eiland Anjedi­va. Hier ankeren ook schepen voor Cali­cut met bede­vaartgangers uit Mekka. Cabral neemt ...

Read More »

Op weg naar Indië. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.6 Op weg naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Er wordt koersgezet naar Kaap de Goede Hoop, met de bedoeling te ankeren in de Angra de São Bras, aan de zuid­kust van Afrika. De oversteek is de langste reis over open zee die tot nu toe door de ...

Read More »

Het vertrek en de ontdekking van Brazilië

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.5 Het vertrek en de ontdekking van Brazilië Geschreven door Arnold van Wickeren Voordat de vloot op 8 maart 1500 van Restelo, bij de huidi­ge Torre de Belém, uitvaart, wordt met grote plechtig­heid een pontifi­ca­le hoogmis opge­dragen. Een van de cele­branten is Dom Diogo Ortiz de Vilhegas, een befaamd ...

Read More »

Plan en voorbereiding. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.4 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren Pedro Álvares Cabral is waarschijnlijk in 1467 in Belmonte geboren. Hij stamt uit een adellijk geslacht, dat zeer loyaal is aan de kroon. Zijn vader, Fernào Cabral, is de belangrijkste magi­straat in Beira, die aan zijn voorkomen de bijnaam `de reus ...

Read More »