Portugees kolonialisme

Strijd met Castilië. Portugal ten tijde van Afonso V

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.4 Strijd met Castilië Geschreven door Arnold van Wickeren Interventie in elkaars aangelegenheden is voor Castilië en Portu­gal niet onge­bruikelijk. Telkens als er tweedracht ontstaat in een van beide landen, lokt dit een reactie van het buurland uit. De rechtvaardiging daarvoor is een vage wens van de koningen van ...

Read More »

Marokko. Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481)

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.3 Marokko Geschreven door Arnold van Wickeren In het voorgaande is verslag gedaan van de poging van koning Duarte de Portugese aanwezigheid in het uiterste noor­den van Marokko uit te breiden. Het koninkrijk Fez, waartoe dit deel van Marokko behoort, heeft de Portugezen in 1437 bij Tanger een ...

Read More »

De reizen van Cà da Mosto

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.2 De reizen van Cà da Mosto Geschreven door Arnold van Wickeren Onder de kapiteins die vanaf 1455 door Henrique op ontdek­kingsreis gezonden worden, bevindt zich een zekere Luigi Cà da Mosto, ook wel aange­duid als Alvise da Cá da Mosto, de zoon van een rijk Venetiaans koopman ...

Read More »

Burgeroorlog; het monopolie op ontdekkingen en ver­overin­gen

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.1 Burgeroorlog; het monopolie op ontdekkingen en ver­overin­gen Geschreven door Arnold van Wickeren In paragraaf 1.2 is melding gemaakt van feodale onrust in Portugal vanaf de troonsbestijging van de zesjarige Afonso V in 1438 tot aan het midden van de jaren veertig. De belangrijkste oorzaak daarvan is de ...

Read More »

Het rijk van Preste Joam

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.6 Het rijk van Preste Joam Geschreven door Arnold van Wickeren De laatste expeditie die Zurara in zijn Cró­nica de descobri­mento e conquista da Guiné vermeldt is zowel qua doel als qua uitvoe­ring zeer curieus. Het doel is het vinden van het half-mythische Ethiopië, het rijk van een legendarische christenvorst, ...

Read More »

Handel en ontdekkingen in de jaren 1443-1447; de factorij op het eiland Arguim

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.5 Handel en ontdekkingen in de jaren 1443-1447; de factorij op het eiland Arguim Geschreven door Arnold van Wickeren Vroeg in het seizoen 1443 zendt Henrique Nuno Tristão naar het gebied rond Kaap Blanc. Als Tristão in de baai met de eilanden Adegeth en Garças aankomt, ziet hij vijfentwintig kano’s, ...

Read More »

De eerste slaven. Ontdekkings- en handelsreizen naar West-Afrika

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.4 De eerste slaven Geschreven door Arnold van Wickeren In 1441 is het rustig in Portugal. De onrust over het regent­schap van Pedro is voorlopig verdwenen en koningin Leonor zit veilig verbannen in Castilië. Dom Henri­que pakt, daarin gesteund door regent Pedro, de draad van de ontdekkings­reizen weer op. In dat ...

Read More »

Het echec voor Tanger; onrust in het land

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.3 Het echec voor Tanger; onrust in het land Geschreven door Arnold van Wickeren Gedurende de korte regeringsperiode van Duarte (1433-1438) bepleit zijn jongste broer Fernando in 1436 een expe­ditie tegen Tanger en Arzila in Marokko. Fernando’s plan wordt slechts gesteund door zijn broer Henrique. Hun broer Pedro en hun half­broer ...

Read More »

Voorbij Kaap Bojador; de reizen van 1434-1436

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.2 Voorbij Kaap Bojador; de reizen van 1434-1436 Geschreven door Arnold van Wickeren In het midden van de 14e eeuw is de westkust van Afrika bekend tot Kaap Non (Cabo Não), gelegen aan de kust van de Westelijke Sahara op 2835′ NB. Hoe­wel Kaap Non nauwelijks een barriëre vormt, zou ...

Read More »

Het begin van de maritieme expansie. Ontdekkings- en handelsreizen naar West-Afrika

Deel 2 Index Hoofdstuk 1 Het begin van de maritieme expansie 1.1 Het begin van de maritieme expansie Geschreven door Arnold van Wickeren In deel I van dit boek zijn niet alleen de verovering van Ceuta in 1415 en de pogingen van moslimzijde om de stad te heroveren uitvoerig besproken, maar het begin van de maritieme expansie kwam ook reeds ter ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 2.

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 2. Ontdekkings- en handelsreizen naar West-Afrika, Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481), De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-1495) Verantwoording Hoofdstuk 1. Ontdekkings- en handelsreizen naar West-Afrika 1.1. Het begin van de maritieme expansie 1.2. Voorbij Kaap Bojador; de reizen van 1434-1436 1.3. ...

Read More »

De Azoren. Het begin van de maritieme expansie

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.8 De Azoren Geschreven door Arnold van Wickeren Deze archipel, die een lengte heeft van 600 kilometer en die op 1.500 kilometer van Portugal ligt, schijnt al bezocht te zijn door de Carthagers en de Arabieren, maar in de Middeleeuwen zijn de Azoren in vergetelheid geraakt. Portugese zeelieden hebben ervaren ...

Read More »

De Madeira-archipel. Het begin van de maritieme expansie

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.7 De Madeira-archipel Geschreven door Arnold van Wickeren De Madeira-archipel is zonder twijfel vanaf het midden van de veertiende eeuw bekend bij zeelieden uit West-Europa, maar deze eilanden worden slechts incidenteel aangedaan door Castiliaanse en Normandische zeelieden die rugkeren van de Canarische eilanden. Het voornaamste doel van hun bezoek is het ...

Read More »

De Canarische eilanden. Het begin van de maritieme expansie

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.6 De Canarische eilanden Geschreven door Arnold van Wickeren De verovering van Ceuta in 1415 werkt als een katalysator voor verdere maritieme expansie. Al in 1416 geeft Henrique de zeeman Conçalo Cabral opdracht de oorzaak te vinden van de sterke stroming tussen de Canarische eilanden, waarvoor hij bijzondere belangstelling heeft. De ...

Read More »

Dom Henrique o Navegador (Prins Hendrik de Zeevaarder)

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.5 Dom Henrique o Navegador (Prins Hendrik de Zeevaarder) Geschreven door Arnold van Wickeren Gewoonlijk laat men het tijdperk van de Portugese maritieme expansie beginnen met de verovering van Ceuta in 1415. Een gebeurtenis die door verschillende historici wordt beschouwd als het begin van de Moderne Tijd in Portugal. Weliswaar ...

Read More »

Op zoek naar het rijk van Preste Joam

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.4 Op zoek naar het rijk van Preste Joam Geschreven door Arnold van Wickeren Al eeuwen lang leven in heel christelijk Europa de meest fantastische voorstellingen over het legendarische rijk van de priester-vorst Johannes (o reino do Preste Joam). Waar zijn rijk ligt, weet men niet, men zegt simpel dat ...

Read More »

Voorwaarden voor het ondernemen van ontdekkingsreizen en redenen voor de maritieme expansie

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.3 Voorwaarden voor het ondernemen van ontdekkingsreizen en redenen voor de maritieme expansie Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het einde van de dertiende eeuw zijn in de scheepvaart in het gebied van de Middellandse Zee drie vernieuwingen doorgevoerd zonder welke de ontdekkingsreizen niet mogelijk zouden zijn geweest. In de ...

Read More »

De strijd om het behoud van Ceuta

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.2 De strijd om het behoud van Ceuta Geschreven door Arnold van Wickeren Vanaf 1416 is dom Henrique gouverneur van Ceuta, maar hij woont niet in deze plaats, die doorgaat voor ‘de mooiste en meest bevolkte stad van Mauritanië.’ De Portugezen zijn inderdaad zeer onder de indruk van de grootte van ...

Read More »

De verovering van Ceuta. Het begin van de maritieme expansie

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.1 De verovering van Ceuta Geschreven door Arnold van Wickeren Van de verovering van Ceuta is verslag gedaan door Gomes Eanes da Azurara, meestal aangeduid als Zurara. Hij is de zoon van een kanunnik van Coimbra en Évora en heeft zich kunnen scholen door koninklijke protectie. In 1434 – hij ...

Read More »

Portugal aan het begin van de 15e eeuw. Het begin van de maritieme expansie

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 1 Index Hoofdstuk 5 Het begin van de maritieme expansie 5.0 Portugal aan het begin van de 15e eeuw Geschreven door Arnold van Wickeren Onder João’s bewind bloeit de handel en het huwelijk van zijn dochter Isabel met Philips de Goede, hertog van Bourgondië (begin 1430), leidt tot het vestigen van nauwe handelsbetrekkingen tussen Portugal en Philips’ graafschap Vlaanderen. Daarnaast ...

Read More »