Portugees kolonialisme

Christoffel Columbus; het Verdrag van Tordesillas

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.9 Christoffel Columbus; het Verdrag van Tordesillas Geschreven door Arnold van Wickeren Koning João II en zijn adviseurs kunnen niet overschillig staan tegenover de Spaanse ondernemingen in de Atlanti­sche Oceaan. Dit geldt vooral de ontdekkingen van Christof­fel Columbus. De Portugezen zijn er op zijn minst ten dele ...

Read More »

De betrekkingen met Congo

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.8 De betrekkingen met Congo Geschreven door Arnold van Wickeren De Mani-Congo, die luistert naar de naam Nzinga a Nkuwu, moet verrukt geweest zijn over het vooruit­zicht een bondge­noot­schap te kunnen aangaan met de machtige vreemde­lingen die hem bezocht hebben. Hij zendt wellicht in 1488, als ...

Read More »

Op zoek naar het rijk van Preste Joam

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.7 Op zoek naar het rijk van Preste Joam Geschreven door Arnold van Wickeren Zoals reeds enige keren is gebleken, is er koning João II veel aan gelegen het rijk van Preste Joam te vinden. Zijn hoop een christelijke bondgenoot tegen de moslims te vin­den, is ...

Read More »

De reis van Bartolomeu Dias

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.6 De reis van Bartolomeu Dias Geschreven door Arnold van Wickeren Het mislukken van de tweede expeditie van Diogo Cão is voor João II geen rede zijn plannen op te geven. In het voorjaar van 1487 zendt hij via Egypte afgezan­ten naar Ethiopië, het land van Preste ...

Read More »

De tweede reis van Diogo Cão

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.5 De tweede reis van Diogo Cão Geschreven door Arnold van Wickeren In 1485 zendt koning João II Diogo Cão opnieuw op ontdek­kingsreis uit. Ook van deze reis zijn noch het regimento, noch het logboek of scheepsjournaal bewaard gebleven. Het verloop van de expeditie kan slechts in ...

Read More »

De eerste reis van Diogo Cão; contacten met Congo

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.4 De eerste reis van Diogo Cão; contacten met Congo Geschreven door Arnold van Wickeren In 1482 wordt niet slechts de Portugese macht aan de Mina-kust gevestigd, door de bouw van het kasteel São Jorge da Mina, het is tevens het jaar waarin de ont­dek­kings­rei­zen hiervat ...

Read More »

São Jorge da Mina. De maritieme expansie ten tijde van João II

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.3 São Jorge da Mina Geschreven door Arnold van Wickeren João II was al voor zijn troonbestijging door zijn vader, Afon­so V belast met het toezicht op de maritieme expansie. Het is waarschijnlijk dat hij een hoofdrol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Verdrag van ...

Read More »

Marokko en Arguim. De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.2 Marokko en Arguim Geschreven door Arnold van Wickeren Het zijn bepaald niet alleen de Portugezen die belangstelling hebben voor Marokko. In het voorgaande is al enkele malen sprake geweest van de aanwezigheid van Genuese en Casti­liaanse handelaren. De Genuese kooplieden die handeldrijven met Marokko of zich ...

Read More »

Portugal onder João II; consolidatie van de monarchie

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 3 De maritieme expansie ten tijde van João II (1481-14­95) 3.1 Portugal onder João II; consolidatie van de monarchie Geschreven door Arnold van Wickeren Over João II zijn we geïnformeerd door verschillende kro­niekschrijvers. Rui de Pina, die in 1497 benoemd is tot hoofdkroniekschrijver, voltooit zijn Croniqua del Rey Joham II vroeg in de 16e eeuw. Zijn ...

Read More »

De Mina-kust ontdekt; Castiliaanse concurrentie

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.7 De Mina-kust ontdekt; Castiliaanse concurrentie Geschreven door Arnold van Wickeren Door het ontbreken van interesse van het hof voor de ont­dek­kingsreizen loopt de handel op Guinee in de jaren zestig terug. Afonso verkwanselt in november 1468 de rechten op de kust van Guinee aan Fernão Gomes, een rijke ...

Read More »

Handel aan de kusten van Guinée en Serra Leôa

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.6 Handel aan de kusten van Guinée en Serra Leôa Geschreven door Arnold van Wickeren De ontdekkingsreizigers worden gevolgd door handelaren, die de commerciële mogelijkheden aan de pas ontdekte kusten onder­zoeken. Daarbij is het de kooplieden te doen om vreedzaam handeldrijven, want zij hebben geleerd dat daarmee op ...

Read More »

De reizen van Diogo Gomes en Pedro de Sintra (1458-1462)

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 2 Index Hoofdstuk 2 Portugal ten tijde van Afonso V (1438-1481) 2.5 De reizen van Diogo Gomes en Pedro de Sintra (1458-1462) Geschreven door Arnold van Wickeren In 1447 zijn de Portugezen doorgedrongen tot aan de kusten van Guinée en zij hebben aanvankelijk vergeefse pogingen gedaan via de `Rios de Guiné’ door te dringen in het binnen­land. Aange­no­men moet worden ...

Read More »