Portugees kolonialisme

Raja Sinha bereidt zich voor op de strijd. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.4. Raja Sinha bereidt zich voor op de strijd Geschreven door Arnold van Wickeren Mayadunna is er als de kippen bij om voordeel te behalen uit de bekering van zijn achterneef. Hij werpt zich op als de kampioen van het nationale geloof en hij maakt aanspraak op de Leeuwentroon, omdat ...

Read More »

De relaties met Ceylon in de jaren 1538-1558. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.3. De relaties met Ceylon in de jaren 1538-1558 Geschreven door Arnold van Wickeren Voor Mayadunna is het overlijden van zijn broer Rayigam Bandara een excuus om diens gelijknamig prinsdom in te pikken, ondanks de protesten hiertegen van koning Bhuwaneka Bahu, die vreest dat Kotte ook niet veilig is voor ...

Read More »

De komst van de Portugezen naar Ceylon. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.2. De komst van de Portugezen naar Ceylon Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste maal dat de Portugezen kennismaken met Ceylon is in 1505, als een Portugese vloot van negen zeilen, onder bevel van Dom Lourenço de Almeida, de zoon van de eerste onderkoning van de Estado da India, ...

Read More »

Ceylon tot aan de komst van de Portugezen. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren In voorgaande delen is al viermaal aandacht geschonken aan de bemoeienissen van de Portugezen met wat zij noemen het eiland Ceilão. In § 2.6 van deel IV is melding gemaakt van de toevallige ontdekking van het eiland door een Portugese vloot onder bevel ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 18

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 18 De bemoeiingen van Portugal met Ceylon in de jaren 1557-1640 INDEX Verantwoording Glossarium Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.0. Inleiding 1.1. Ceylon tot aan de komst van de Portugezen 1.2. De komst van de Portugezen naar Ceylon 1.3. De relaties met Ceylon in ...

Read More »

Hollanders in Cambodja. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.4. Hollanders in Cambodja Geschreven door Arnold van Wickeren In 1641 krijgen de opperhoofden van het fluitschip Oostkapel van Gouverneur-Generaal António van Diemen en van diens toekomstig opvolger Cornelis van der Lijn opdracht naar de rivier van Cambodja te zeilen om daar voor de Japanse markt ruwe ...

Read More »

Cambodja onder Spaanse voogdij. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.3. Cambodja onder Spaanse voogdij Geschreven door Arnold van Wickeren Veloso en Ruiz begeven zich naar Vientiane dwars door ‘la Chaîne annamitique’ en zij bereiken de stad in september of begin oktober 1596. Zij vernemen daar dat de gevluchte Cambodjaanse koning Sâtha en zijn oudste zoon Chestha ...

Read More »

De expeditie van Veloso, Ruiz en Gallinato naar Cambodja. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.2. De expeditie van Veloso, Ruiz en Gallinato naar Cambodja Geschreven door Arnold van Wickeren Vanaf in ieder geval 1555 komen Portugese handelaren geregeld naar Cambodja. Zij verblijven dicht bij de koninklijke residentie in Lovêk omdat de handel met buitenlanders een zaak is van de koning. Ondanks ...

Read More »

Portugezen en Hollanders in Achter-Indië. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.1. Portugezen en Hollanders in Achter-Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Onder Achter-Indië verstaan wij het voormalige Frans Indochina, dat bestaat uit de landen Laos, Cambodja en Vietnam. Dit laatste land bestond uit: Tonkin, Quinam of Annam en Cochin-China. Tonkin kwam ruwweg overeen met het voormalige Noord-Vietnam, ...

Read More »

Portugezen en Hollanders in Siam. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Torre de Belém, Lisbon, Portugal. Author Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.0. Portugezen en Hollanders in Siam Geschreven door Arnold van Wickeren Als eerste Europeanen nemen de Portugezen al in de zestiende eeuw een bijzondere positie in Siam in. Om dit te illustreren, leiden we deze paragraaf in met § 4.1 overgenomen uit deel XII: In het midden ...

Read More »
banner