Portugees kolonialisme

Koning Sebastião (1557-1578). De vereniging van Portugal met Spanje

Deel 13 Index Hoofdstuk 1. De vereniging van Portugal met Spanje: 1.0. Koning Sebastião (1557-1578) Geschreven door Arnold van Wickeren Toen koning Dom João III (1521-1557) op 21 juni 1557 stierf, had hij al zijn negen kinderen overleefd. Tijdens de lange regering van João o Piedoso heeft de Portugese zeemacht in de Indische Oceaan zich verder ontwikkeld, is Diu veroverd ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 13

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 13 De vereniging van Portugal met Spanje (1557-1640), Sebastião’s rampspoed in Marokko (1415-1578), De Atlantische eilanden en West-Afrik (1420-1637) Voorwoord Verantwoording Hoofdstuk 1. De vereniging van Portugal met Spanje: 1.0. Koning Sebastião (1557-1578) 1.1. Henrique, kardinaal-koning (1578-1580) 1.2. Portugal onder de Habsburgers (1580-1640) 1.3. De inquisitie ...

Read More »

De eilanden Banda, Ambon en Saragani. De Molukken onder Portugees bestuur

Deel 12 Index Hoofdstuk 6. De Molukken onder Portugees bestuur 6.2. De eilanden Banda, Ambon en Saragani Geschreven door Arnold van Wickeren In het voorgaande zijn de eilanden Banda, Ambon en Sarangani slechts terloops genoemd. Hierna zal de Portugese bemoeienis met deze eilanden systematisch worden besproken. De Portugezen maken voor het eerst kennis met Banda als twee schepen van de ...

Read More »

De Molukken in de jaren 1540-1558. De Molukken onder Portugees bestuur

Deel 12 Index Hoofdstuk 6. De Molukken onder Portugees bestuur 6.1. De Molukken in de jaren 1540-1558 Geschreven door Arnold van Wickeren Koning Hairun (1540-1570), die van António Galvão zoveel speelruimte ontvangen heeft, dat het koningsschap van Ternate weer een reële inhoud heeft gekregen, blijkt een rechtschapen man te zijn, die zal uitgroeien tot een groot koning. In de Portugese ...

Read More »

Inleiding. De Molukken onder Portugees bestuur

Deel 12 Index Hoofdstuk 6. De Molukken onder Portugees bestuur 6.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren In verschillende voorafgaande delen is aandacht geschonken aan de Molukken. In deel V, hoofdstuk. 4 komen de geografische, economische, religieuze en politieke positie van deze eilanden aan de orde en is uitvoerig verslag gedaan van de expeditie van 1511, die Francisco Serrão op ...

Read More »

Opnieuw jezuïeten naar Japan. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan

Deel 12 Index Hoofdstuk 5. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan 5.3. Opnieuw jezuïeten naar Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Pinto verhaalt hoe in 1556 Pero Gomes de Almeida, in dienst van de grootmeester van de Orde van Santiago, van Taneha-shima in Malacca arriveert. Hij heeft een groot geschenk en brieven voor koning João III bij zich van de ...

Read More »

De eerste jezuïeten in Japan. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan

Deel 12 Index Hoofdstuk 5. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan 5.2. De eerste jezuïeten in Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Uit de brief die Francisco Xavier op 3 november 1549 vanuit Kagoshima aan zijn medebroeders in Goa schrijft, weten we hoe het hem en de zijnen de eerste maanden in Japan is vergaan. Xavier schrijft onder meer dat ...

Read More »

Francisco Xavier naar Japan. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan

Deel 12 Index Hoofdstuk 5. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan 5.1. Francisco Xavier naar Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Als Jorge Álvarez enige maanden in Yamagawa ligt, vernielt een tyfoon bijna alle jonken, de lading gaat hierbij verloren, terwijl de meeste bemanningen omkomen. Jorge Álvarez kan door de plotseling opgetreden schaarste zijn handelswaar tegen elke prijs verkopen. Als ...

Read More »

De ontdekking van Japan. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan

Deel 12 Index Hoofdstuk 5. Portugese kooplieden en missionarissen in Japan 5.0. De ontdekking van Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Fernão Mendes Pinto heeft geclaimd een van de ontdekkers te zijn van Japan, maar in de periode 1541-1543 was hij vrijwel zeker in Birma. Hij is daar getuige geweest van de val van Prome in 1542, waarvan hij een ...

Read More »

Opstand tegen en moord op Tabin Shwêtî. Birma en Siam

Deel 12 Index Hoofdstuk 4. Birma en Siam 4.3. Opstand tegen en moord op Tabin Shwêtî Geschreven door Arnold van Wickeren Daags voor de beschietingen zullen beginnen, ontvangt Tabin Shwêtî bericht dat Xoripam Say, een boeddhistische monnik, bastaardzoon van Takayutpi, de door Tabin Shwêtî verdreven koning van Pegu, zich uitgeroepen heeft tot koning van deze stad en ook de hand ...

Read More »

Tabin Shwêtî’s vergeefse poging Ayuthia te veroveren. Birma en Siam

Deel 12 Index Hoofdstuk 4. Birma en Siam 4.2. Tabin Shwêtî’s vergeefse poging Ayuthia te veroveren Geschreven door Arnold van Wickeren In het jaar 1548 breekt er een oorlog uit tussen Birma en Siam. De inzet van de strijd is een witte olifant, die de koning van Siam bezit, welk bezit hem door alle vorsten in Oost-Azie wordt benijd. Tabin ...

Read More »

Koning Phrachai van Siam. Birma en Siam

Deel 12 Index Hoofdstuk 4. Birma en Siam 4.1. Koning Phrachai van Siam Geschreven door Arnold van Wickeren In het midden van de 16e eeuw is Siam een machtig en welvarend land. In de hoofdstad Ayuthia wonen 300 Portugezen. Zij exporteren in hun jonken de produkten die het land voortbrengt, zoals rijst, tin, ivoor, indigo en allerlei houtsoorten naar hun ...

Read More »

De unificatie van Birma. Birma en Siam

Deel 12 Index Hoofdstuk 4. Birma en Siam 4.0. De unificatie van Birma Geschreven door Arnold van Wickeren In 1539 zendt de onderkoning in Goa, Dom Garcia de Noronha, kapitein Fernão de Morales met een grote galeão naar Pegu, waar de Portugezen reeds vanaf 1519 een feitoria hebben. Als het schip voor Pegu aankomt, wordt de stad juist aangevallen door ...

Read More »

De opkomst van Macao. De handelsrelaties met China

Deel 12 Index Hoofdstuk 3. De handelsrelaties met China 3.3. De opkomst van Macao Geschreven door Arnold van Wickeren De opkomst van Macao, aan het einde van de 20e eeuw door de Portugezen gespeld als Macau, is een mirakel in de commerciële historie van Oost-Azië. Binnen enkele decennia is de groei en bloei van het eertijds bescheiden vissersdorp, gelegen op ...

Read More »

De rol en val van onderkoning Chu Huan. De handelsrelaties met China

Deel 12 Index Hoofdstuk 3. De handelsrelaties met China 3.2. De rol en val van onderkoning Chu Huan Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het einde van § 3.0 werd opgemerkt dat de in 1522 uit Canton verdreven Portugezen, met oogluikende toestemming van de autoriteiten, smokkelhandel bedrijven aan de kusten van Fukien en Chêkiang. Vooral de havensteden Ch’üanchow en Changchow ...

Read More »

Verstoorde betrekkingen (1538-1546). De handelsrelaties met China

Deel 12 Index Hoofdstuk 3. De handelsrelaties met China 3.1. Verstoorde betrekkingen (1538-1546) Geschreven door Arnold van Wickeren Uit Canton verdreven Portugezen die zijn uitgeweken naar de omgeving van Ningpo, waar zij zich met smokkel bezighouden en hun activiteiten zich uitstrekken tot Nanking, vestigen zich ’s winters op enige eilanden bij Ningpo. Zij krijgen het soms aan de stok met ...

Read More »

Inleiding. De handelsrelaties met China

Deel 12 Index Hoofdstuk 3. De handelsrelaties met China 3.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren Als Afonso de Albuquerque na de verovering van Malacca in 1511 goede relaties aanknoopt met de kapiteins van Chinese jonken, voor wie Malacca de verst naar het westen gelegen haven is die door de Chinezen wordt aangedaan, kan hij niet vermoeden dat grote Chinese ...

Read More »

Francisco Xaviers vertrek naar Sancian en zijn heengaan. Portugees Malacca

Deel 12 Index Hoofdstuk 2. Portugees Malacca. 2.2. Francisco Xaviers vertrek naar Sancian en zijn heengaan Geschreven door Arnold van Wickeren Dom João Soares begeleidt Xavier naar de nau die op 23 juli 1552 uitzeilt. Onder de 500 opvarenden van de Santa Cruz bevinden zich ook mensen die Xavier gunstig gezind zijn, onder wie Tomé Scandelho en Francisco de Villa, ...

Read More »

Malacca in de jaren 1538-1558. Portugees Malacca

Deel 12 Index Hoofdstuk 2. Portugees Malacca. 2.1. Malacca in de jaren 1538-1558 Geschreven door Arnold van Wickeren Als Pero de Faria, die door onderkoning Dom García de Noronha als capitão naar Malacca is gezonden, daar 5 juni 1539 aankomt, keert hij terug op een post die hij in de jaren 1528-1529 ook al korte tijd heeft vervuld. Malacca verkeert ...

Read More »

Inleiding. Portugees Malacca

Deel 12 Index Hoofdstuk 2. Portugees Malacca. 2.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren In voorgaande delen is al veel aandacht besteed aan Malacca. Hoofdstuk 3 van deel V van dit werk is geheel daaraan gewijd; achtereenvolgens zijn besproken: de mislukte expeditie van Diogo Lopes de Sequeira naar Malacca in 1509; de stichting van Malacca door Paramesvara en de uitgroei ...

Read More »