Author Archives: Marco Ramerini

Het beleg van Goa en Chaul in 1570; vice-rei Dom Luís de Ataide (1568-1571). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.2. Het beleg van Goa en Chaul in 1570; vice-rei Dom Luís de Ataide (1568-1571) Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Antão de Noronha wordt als vice-rei van de Estado da India opgevolgd door Dom Luís de Ataíde, conde de Atouguia. Hij is in maart 1568 uit ...

Read More »

Vice-rei Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, governador João de Mendoça en vice-rei Dom Antão de Noronha (1561-1568). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.1. Vice-rei Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, governador João de Mendoça en vice-rei Dom Antão de Noronha (1561-1568) Geschreven door Arnold van Wickeren De nieuwe onderkoning, Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, zeilt in het voorjaar van 1561 uit Lissabon uit en arriveert begin september van ...

Read More »

De Estado da India onder het bewind van capitão-gerai en vice-rei Dom Constantino de Bragança (1558-1561). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.0. De Estado da India onder het bewind van capitão-gerai en vice-rei Dom Constantino de Bragança (1558-1561) Geschreven door Arnold van Wickeren De bespreking van de lotgevallen van de Portugezen in Indië is in deel XI afgebroken met het vertrek van capitão-geral Francisco Barreto en de aankomst ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 15

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 15 De Estado da India in de jaren 1558-1581, De Estado da India in de jaren 1581-1597, De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië 1597-1600 Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.0. De Estado da India onder het bewind ...

Read More »

De Mombaçakust (1575-1599). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.3. De Mombaçakust (1575-1599) Geschreven door Arnold van Wickeren Uit Portugese bron is weinig bekend over de kust van Oost-Afrika tussen Cabo Delgado en Cabo Guardafui in de jaren direct volgend op de Barreto-Homem expeditie. In 1584 rapporteert de onderkoning van Portugees Indië aan zijn koning over de ongerechtvaardigde diefstallen en afpersingen en ...

Read More »

De kust van Moçambique en de Cuama (1575-1599). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.2. De kust van Moçambique en de Cuama (1575-1599) Geschreven door Arnold van Wickeren Het gebied van Monomotapa en de bases aan de kust genieten betrekkelijk weinig aandacht van de Portugese regering in de jaren onmiddellijk volgens op de Barreto-Homem expeditie. Edelen blijven solliciteren naar een aanstelling als Capitão van Sofala en Moçambique, ...

Read More »

De Barreto-Homem expeditie (1569-1575). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.1. De Barreto-Homem expeditie (1569-1575) Geschreven door Arnold van Wickeren In 1568 weet Francisco Barreto, gouverneur-generaal ven de Estado da India in de jaren 1555-1558 en later bevelhebber van de galeien van Portugal, de vijftienjarige koning Sebastião enthousiast te maken voor zijn plan de extreme rijke goudmijnen van Monomotapa te veroveren. Barreto vraagt ...

Read More »

De capitania van Sofala en Moçambique (1557-1569). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.0. De capitania van Sofala en Moçambique (1557-1569) Geschreven door Arnold van Wickeren Tegen het midden van de zestiende eeuw wordt er zowel aan het hof in Lissabon als aan dat van de Estado da India in Goa, waartoe de Swahilikust behoort, steeds meer kritiek geuit op de grote arrogantie en het onafhankelijke ...

Read More »

Het verval van Ndongo en de opkomst van Matamba en Kasanje (1603-1641); Luanda bedreigd door de Hollanders. Angola en Kongo

Deel 14 Index Hoofdstuk 1. Angola en Kongo: 1.5. Het verval van Ndongo en de opkomst van Matamba en Kasanje (1603-1641); Luanda bedreigd door de Hollanders Geschreven door Arnold van Wickeren Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw blijft de slavenhandel de belangrijkste activiteit van de volkeren van Angola. De voornaamste participanten zijn de Portugezen en de Mbundu. Het ...

Read More »

De invasie van de Imbangala in Angola. Angola en Kongo

Deel 14 Index Hoofdstuk 1. Angola en Kongo: 1.4. De invasie van de Imbangala in Angola Geschreven door Arnold van Wickeren De Europese activiteiten in West-Centraal-Afrika en het op gang komen van de transatlantische slavenhandel heeft spoedig gevolgen voor gebieden die niet direct met de Europeanen in aanraking komen. Deze gevolgen nemen de vorm aan van aanvallen op de staten ...

Read More »

De eerste Portugese aanval op Ndongo (1565-1603). Angola en Kongo

Deel 14 Index Hoofdstuk 1. Angola en Kongo: 1.3. De eerste Portugese aanval op Ndongo (1565-1603) Geschreven door Arnold van Wickeren In hetzelfde jaar waarin koning Sebastião besluit Kongo te heroveren (1571), valt uiteindelijk ook de beslissing Angola te veroveren. Deze beslissing heeft een lange voorgeschiedenis. Gedurende zijn gevangenschap wordt Frei Gouveia een warm pleitbezorger voor de verovering van Angola. ...

Read More »

De avonturen van Andrew Battell. Angola en Kongo

Deel 14 Index Hoofdstuk 1. Angola en Kongo: 1.2. De avonturen van Andrew Battell Geschreven door Arnold van Wickeren Van de Jaga, die Mani-Kongo Álvaro I het leven hebben zuur gemaakt is – afgezien van wat Duarte Lopez ons heeft nagelaten – weinig bekend. Er is evenwel een gewoon Engels zeeman, die veertig jaar nadat de Jaga Kongo overrompeld hebben, ...

Read More »