Nederlandse kolonialisme

Het bewind van Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, primeiro Conde de Lavradio (1671-1676) en van Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar (1676-1678). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.3 Het bewind van Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, primeiro Conde de Lavradio (1671-1676) en van Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar (1676-1678) Geschreven door Arnold van Wickeren De twee driejaarlijkse termijnen die Mendonça Furtado heeft gediend als onderkoning vormen een van de meest cruciale ...

Read More »

De aanloop tot en de regering van vice-rei António de Melo e Castro (1663-1666). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.0 De aanloop tot en de regering van vice-rei António de Melo e Castro (1663-1666) Geschreven door Arnold van Wickeren Gedurende de periode 1662-1682 zijn achtereenvolgens capitão-geral van de Estado da India: António de Melo e Castro (1663-1666), João Nunes da Cunha (1666-1668), Luís de Mendonça Furtado ...

Read More »

Het tweede beleg en het verlies van Cochin; de verovering van Cannanore. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.3 Het tweede beleg en het verlies van Cochin; de verovering van Cannanore Geschreven door Arnold van Wickeren In de eerste dagen van juli 1662, terwijl Hubert de Lairesse langzaam zijn weg vervolgt naar de Kaap, bereikten de Hoge Regering in Batavia de berichten dat er ...

Read More »

Een Hollandse strafexpeditie naar Quilon en een mislukt Hollands beleg van Cochin. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.2 Een Hollandse strafexpeditie naar Quilon en een mislukt Hollands beleg van Cochin. Geschreven door Arnold van Wickeren De campagne aan de Malabarkust van 1661-1662 komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Compagnie stelt al lange tijd belang in deze streek, ten eerste en vooral ...

Read More »

Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapatnam. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.1 Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapatnam Geschreven door Arnold van Wickeren De vice-rei Dom Rodrigo Lobo da Silveira, Conde de Sarzedas, die op 3 januari 1658 is overleden is geen getuige van het verlies van Colombo, ofschoon hij op de hoogte moet zijn ...

Read More »

De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683). Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.0 De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683) Geschreven door Arnold van Wickeren João IV wordt opgevolgd door zijn tweede zoon Afonso, omdat zijn eerste zoon, Teodósius, in 1653 op 19-jarige leeftijd is overleden. Afonso VI is bij zijn troonsbestijging dertien jaar. Bovendien lijdt hij aan ...

Read More »

De hervatting van de strijd en de val van Colombo. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.5 De hervatting van de strijd en de val van Colombo Geschreven door Arnold van Wickeren Eind september 1652 verklaren de Hollanders de capitão-geral van Ceylon, Dom Manuel Mascarenhas Homem, officieel de oorlog. Vijandelijkheden op grote schaal blijven vooralsnog uit, omdat de Republiek haar eerste oorlog met Engeland ...

Read More »

Het Portugese bestuur over Ceylon. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.4 Het Portugese bestuur over Ceylon Geschreven door Arnold van Wickeren In zijn voorlaatste hoofdstuk (hoofdstuk XIV) hekelt Pieris de houding van de Portugezen tegenover de Singalese bevolking van Ceylon. Voorzover de vaak ingewikkelde en in een archaïsch Engels geformuleerde zinnen zich lieten vertalen, volgt hierna zijn ongezouten ...

Read More »

De Estado da India tijdens het bestand (1645-1653). Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.3 De Estado da India tijdens het bestand (1645-1653) Geschreven door Arnold van Wickeren Als Dom Filipe de Mascarenhas op 30 december 1644 plechtig wordt geïnstalleerd als vice-rei dan zijn de omstandigheden buitengewoon ongunstig, omdat het aan middelen ontbreekt om de Portugese bezittingen te besturen. Ondanks dat al ...

Read More »

Op weg naar een wapenstilstand. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.2 Op weg naar een wapenstilstand Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XVIII van dit werk zijn de bemoeiingen van Portugal met Ceylon in de jaren 1557-1640 beschreven. In deze en volgende paragrafen wordt de uiteindelijke verdrijving van de Portugezen, ondanks heldhaftige tegenstand, van heel het Ilha ...

Read More »

De val van Malakka. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.1 De val van Malakka Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XIX zijn de ontwikkelingen in en rond Malakka ten tijde van de Habsburgers behandeld. Aangezien het Portugese bestuur over Malakka daarna eindigt, na een Portugese aanwezigheid van 130 jaren, wordt de val van deze eertijds zo ...

Read More »

De regeringsperiode van João IV (1640-1656). Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.0 De regeringsperiode van João IV (1640-1656) Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XIII is ruim aandacht geschonken aan de periode van zestig jaren (1580-1640) waarin Portugal is bestuurd door de Spaanse Habsburgers en aan de onbloedige opstand die een einde aan dit tijdperk heeft gemaakt en ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 21

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 21 De regeringsperiode van João IV (1640-1656); De val van Malakka en Colombo; De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683); Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapattinam; Het verlies van de Malabarkust; De Estado da India herstelt zich Charles Dellon als gevangene van het Heilig Officie. INDEX Verantwoording Glossarium Inhoudsopgave Hoofdstuk ...

Read More »

Het gesloten land. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.6 Het gesloten land Geschreven door Arnold van Wickeren Japan zou het liefst de in het land wonende Portugezen en Spanjaarden zien verdwijnen, maar men durft niet al te drastische maatregelen te ondernemen, om de Macau-Nagasaki handel, die nog steeds als zeer belangrijk wordt beschouwd niet in de waag-schaal te ...

Read More »

De komst van de Hollanders en Engelsen naar Japan. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.4 De komst van de Hollanders en Engelsen naar Japan Geschreven door Arnold van Wickeren De laatste drie jaren van de zestiende eeuw vindt een buiten-gewone uitbarsting van Hollandse maritieme activiteit plaats, nadat drie van de vier schepen van Cornelis de Houtmans eerste reis naar Sumatra en Java zijn teruggekeerd ...

Read More »

De val van Malakka en de verbreking van de commerciële betrekkingen met Manila. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.4 De val van Malakka en de verbreking van de commerciële betrekkingen met Manila Geschreven door Arnold van Wickeren Met het verlies van de handel met Japan is de belangrijkste bron van Macau’s welvaart verloren gegaan. Wat overblijft zijn de handel met Malakka en Manila. De handel met deze ...

Read More »

Het verlies van de handel met Japan. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.3 Het verlies van de handel met Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Het embargo op de Portugese scheepvaart naar Japan wegens de plundering van een Japanse jonk in de wateren van Siam is opgeheven in 1631, maar de Portugese handel in Japan zal zich nooit van deze slag ...

Read More »

Meedogenloze Hollandse en Engelse agressie. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.2 Meedogenloze Hollandse en Engelse agressie Geschreven door Arnold van Wickeren Aangezien het zwakke Spaans-Portugese koloniale rijk de Engelse en Hollandse kapers en de snelle uitbreiding van de Nederlandse invloed en macht in Oost-Azië niet kan weerstaan, is Macau ten dode opgeschreven. De Portugese scheepvaart heeft zozeer geleden onder ...

Read More »

Vergeefse Hollandse pogingen zich meester te maken van Macau en van het monopolie van de handel met China. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.6 Vergeefse Hollandse pogingen zich meester te maken van Macau en van het monopolie van de handel met China Geschreven door Arnold van Wickeren De idee van een Hollandse aanval op Macau is in 1622 niet nieuw. Afgezien van de overvallen van 1601, 1603 en 1607, die niet ...

Read More »

De Hollandse uitdaging. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.2 De Hollandse uitdaging Geschreven door Arnold van Wickeren Om de Hollanders te straffen voor hun opstand tegen de Spaanse heerschappij in de Nederlanden, legt Philips II een embargo op op de handel van de Hollanders in Portugal, waar zij hun oosterse waren betrekken. Dit embargo leidt ertoe ...

Read More »