Portugees kolonialisme

Inleiding. De Estado da India in de jaren 1538-1545

Deel 11 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1538-1545 1.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren Toen Pedro Álvares Cabral in 1500 in Cochin aankwam, werden hij en zijn landgenoten niet alleen met open armen, ontvangen,1 door de radja van Cochin, de Kalpathi, maar hij bleek zich ook te bevinden in een plaats die een belangrijke ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 11

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 11 De Estado da India in de jaren 1538-1545, De Estado da India in de jaren 1545-1558, De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India, De Portugese expeditie naar Abessinië, De waarschijnlijke ontdekking van Australië Verantwoording Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren ...

Read More »

Siam. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.9. Siam Geschreven door Arnold van Wickeren Afonso de Albuquerque heeft al in 1511 Duarte Fernandes als gezant naar koning van Siam, Rama Tibodi II (1491-1524), gezonden. António de Miranda de Azevedo en Manuel Fragoso zijn hem gevolgd als gezanten naar Siam. Het land, dat bedreigd wordt door het naburige ...

Read More »

De Coromandelkust. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.8. De Coromandelkust Geschreven door Arnold van Wickeren In het tweede decennium van de 16e eeuw vestigen zich Portugese handelaren in verschillende plaatsen aan de Coromandelkust. Zij worden aangelokt door de commerciële mogelijkheden daar. Voor koning Manuel is dit aanleiding in 1520 João Flores te benoemen tot capitão e feitor ...

Read More »

De Tamil- of de Parelvisserskust. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.7. De Tamil- of de Parelvisserskust Geschreven door Arnold van Wickeren De Portugezen hebben al sedert 1508 weet van de parelvisserij. In dat jaar heeft Dom Francisco de Almeida, koning Manuel ingelicht over deze activiteit in Kayal (Core). Duarte Barbosa, die in 1514 Kayal (Cael) bezoekt, laat weten dat de ...

Read More »

De Golf van Bengalen. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.6. De Golf van Bengalen Geschreven door Arnold van Wickeren Al eerder is melding gemaakt van de vroegste reizen van de Portugezen naar de de landen rond de Golf van Bengalen en is uitvoerig stilgestaan bij de ongelukkig verlopen bezoeken van Dom João da Silveira aan Chittagong en Arakan1. Ofschoon ...

Read More »

Ceylon. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.5. Ceylon Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Lourenço de Almeida heeft in 1505, toen hij op zoek was naar de Malediven, met negen schepen een bezoek gebracht aan Ceylon, dat uit drie koninkrijken bestaat: het Tamil-koninkrijk Jaffna in het noorden, het koninkrijk Kandy in de bergen en het belangrijkste ...

Read More »

De Molukken en de Kleine Soenda-eilanden. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.4. De Molukken en de Kleine Soenda-eilanden Geschreven door Arnold van Wickeren In verschillende voorafgaande delen is aandacht geschonken aan de Molukken. In deel V, hoofdstuk. 4 komen de geografische, economische, religieuze en politieke positie van deze eilanden aan de orde en is uitvoerig verslag gedaan van de expeditie van 1511, ...

Read More »

Java. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.3. Java Geschreven door Arnold van Wickeren Toen de Portugezen zich in 1511 in Malacca vestigden verkeerde het Oost-Javaanse hindoerijk Majapahit in staat van verval. Tijdens zijn bloeitijd, rond het midden van de 14e eeuw strekte de invloed van Majapahit zich, onder koning Hayam Wuruk en zijn Eerste Minister Gajah ...

Read More »

Malacca. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.2. Malacca Geschreven door Arnold van Wickeren In deel V van dit werk is uitvoerig aandacht besteed aan: de mislukte expeditie van Diogo Lopes de Sequeira in 1509 naar Malacca; aan de stichting van Malacca en aan de uitgroei van de stad tot het belangrijkste handelscentrum van Zuidoost-Azië; aan de ...

Read More »

De verstoorde relatie met China. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.1. De verstoorde relatie met China Geschreven door Arnold van Wickeren In hoofdstuk 1 valt te lezen dat de expeditie van 1522 van Dom Martim Afonso de Mello Coutinho naar China op een falikante mislukking is uitgelopen. Alle Portugezen van zes schepen die aan de kust van de provincie Kwangtung ...

Read More »

De Portugezen verdreven van Sumatra. De ontwikkelingen in het Verre Oosten

Deel 10 Index Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in het Verre Oosten 3.0. De Portugezen verdreven van Sumatra Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste maal dat de Portugezen het eiland Sumatra hebben bezocht was in 1509. toen Diogo Lopes de Sequeira, die met een vloot op weg is naar Malacca, begin september voor Pedir (Pidië), voor anker is gegaan. Pedir, de ...

Read More »

Het beleg van Diu. De Estado da India in de jaren 1526-1538

Deel 10 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1526-1538 2.2. Het beleg van Diu. Geschreven door Arnold van Wickeren In 1537 wordt duidelijk dat de Turkse dreiging deze keer ernstig genomen moeten worden. Fernão Mendes Pinto laat ons in zijn beroemde Peregrinação, weten dat alle uit Portugal in aantocht zijnde schepen naar Diu worden gedirigeerd om het ...

Read More »

Capitão-geral Nuno da Cunha (1529-1538). De Estado da India in de jaren 1526-1538

Deel 10 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1526-1538 2.1. Capitão-geral Nuno da Cunha (1529-1538) Geschreven door Arnold van Wickeren Nuno da Cunha arriveert tenslotte zelf in november 1529 in Indië en wel in Cannanore. Zijn vloot heeft een uiterst onfortuinlijke reis achter de rug, waarvan al verslag is gedaan in het vorige deel van dit werk ...

Read More »

Capitão-geral Lopo Vaz de Sampayo. De Estado da India in de jaren 1526-1538

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 10 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1526-1538 2.0. Capitão-geral Lopo Vaz de Sampayo Geschreven door Arnold van Wickeren Degene die na het overlijden van Dom Henrique de Meneses in aanmerking komt om hem als gouverneur van de Estado da India op te volgen, is de capitão van Malacca Pero de Mascarenhas. Nu is Malacca niet ...

Read More »

Capitão-geral Dom Henrique de Meneses (1524-1526). De Estado da India 1522-1526

Deel 10 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India 1522-1526 1.3. Capitão-geral Dom Henrique de Meneses (1524-1526) Geschreven door Arnold van Wickeren Na het overlijden van Dom Vasco da Gama blijkt dat deze Lopo Vaz de Sampayo tot zijn opvolger heeft aangewezen, voor de tijd dat Dom Henrique de Meneses die, blijkens de instructies die koning João III aan zijn onderkoning ...

Read More »

Vice Rei Dom Vasco da Gama; Dom Duarte als gevangene naar Portugal gezonden. De Estado da India 1522-1526

Deel 10 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India 1522-1526 1.2. Vice Rei Dom Vasco da Gama; Dom Duarte als gevangene naar Portugal gezonden Geschreven door Arnold van Wickeren Koning João III zendt Dom Vasco da Gama, graaf van Vidigueira en Admiraal van Indië, naar de Estado da India, om Dom Duarte te vervangen en orde op zaken te stellen. Volgens ...

Read More »

Capitão-geral Dom Duarte de Meneses (1522-1524). De Estado da India 1522-1526

Deel 10 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India 1522-1526 1.1. Capitão-geral Dom Duarte de Meneses (1522-1524) Geschreven door Arnold van Wickeren De op 22 december 1521 nog door koning Manuel benoemde Dom Duarte de Meneses neemt op 22 januari 1522 in Cochin het bestuur over de Estado da India over van Diogo Lopes de Sequeira. Als hij bij zijn ambtsaanvaarding verneemt ...

Read More »

Inleiding. De Estado da India 1522-1526

Deel 10 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India 1522-1526 1.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren Bij het overlijden van Afonso de Albuquerque in 1515 zijn de macht en het prestige van Portugal in Azië op hun hoogtepunt. Hij heeft het Portugese handelsimperium in Azië een stevig fundament gegeven, de steden Goa, Malacca en Ormoez veroverd, vrede gesloten met Calicut ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 10

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 10 De Estado da India in de jaren 1522-1526, De Estado da India in de jaren 1526-1538, De ontwikkelingen in het Verre Oosten – Verantwoording Hoofdstuk 1. De Estado da India 1522-1526 1.0. Inleiding 1.1. Capitão-geral Dom Duarte de Meneses (1522-1524) 1.2. Vice Rei Dom Vasco ...

Read More »