Portugees kolonialisme

De betrekkingen met Ceylon in de jaren 1538-1558. De Portugese bemoeienissen met Ceylon

Deel 12 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeienissen met Ceylon 1.1. De betrekkingen met Ceylon in de jaren 1538-1558 Geschreven door Arnold van Wickeren Voor Mayadunna is het overlijden van zijn broer Rayigam Bandara een excuus om diens gelijknamige prinsdom in te pikken, ondanks de protesten hiertegen van koning Bhuwaneka Bahu, die vreest dat Kotte ook niet veilig is voor ...

Read More »

Inleiding. De Portugese bemoeienissen met Ceylon

Deel 12 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeienissen met Ceylon 1.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren Het eiland Ceylon, het huidige Sri Lanka, was de hellenistische Grieken al bekend. Zij noemden het Taprobane, of ook wel `het land van de hyacint en de robijn’. Volgens Strabo (64/63 v. Chr.- 23 n. Chr.) was het eiland minder groot dan Groot ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 12

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 12 De Portugese bemoeienissen met Ceylon (1538-1558), Portugees Malacca (1538-1558), De handelsrelaties met China (1538-1546), Birma en Siam (1538-1558), Portugese kooplieden en missionarissen in Japan (1538-1558), De Molukken onder Portugees bestuur (1540-1558) Verantwoording Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeienissen met Ceylon 1.0. Inleiding 1.1. De betrekkingen met ...

Read More »

De waarschijnlijke ontdekking van Australië

Deel 11 Index Bijlage 2. De waarschijnlijke ontdekking van Australië 2.0 De waarschijnlijke ontdekking van Australië Geschreven door Arnold van Wickeren Aan het einde van het eerste kwart van de 16e eeuw zijn er twee reizen bekend, die Portugezen in nabij Australië gelegen wateren hebben doen belanden. Het is zeer wel mogelijk dat Cristóvão de Mendonça in 1522 en/of Gomes ...

Read More »

De bevrijding van Abessinië van de moren. De Portugese expeditie naar Abessinië

Deel 11 Index Bijlage 1. De Portugese expeditie naar Abessinië 1.3. De bevrijding van Abessinië van de moren Geschreven door Arnold van Wickeren De koningin en haar gevolg en de 120 Portugezen bereiken veilig het gebied van baharnagash Isaac, die hen goed ontvangt. Ite Sabla Wangel prijst de moed van de Portugezen en beweent Dom Cristóvão alsof hij haar zoon ...

Read More »

De nederlaag en de dood van Dom Cristóvão Da Gama. De Portugese expeditie naar Abessinië

Deel 11 Index Bijlage 1. De Portugese expeditie naar Abessinië 1.2. De nederlaag en de dood van Dom Cristóvão Da Gama Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Christovão’s bange voorgevoel wordt bewaarheid als hij in Wofla terug is; de volgende morgen slaan de moren, die nu beschikken over meer dan 1.000 Turkse schutters, hun kamp op, naast dat van de ...

Read More »

De eerste gevechten. De Portugese expeditie naar Abessinië

Deel 11 Index Bijlage 1. De Portugese expeditie naar Abessinië 1.1. De eerste gevechten Geschreven door Arnold van Wickeren Als half december de winter voorbij is, zet de expeditiemacht zich eind 1541 in beweging. Voordat de weg naar het zuiden wordt ingeslagen, zijn de reservewapens opgehesen naar het veilige Debra Damo, wat later goed van pas zal komen. Ite Sabla ...

Read More »

Het eerste halfjaar. De Portugese expeditie naar Abessinië

Deel 11 Index Bijlage 1. De Portugese expeditie naar Abessinië 1.0. Het eerste halfjaar Geschreven door Arnold van Wickeren Zodra gouverneur Dom Estêvão da Gama uit Suez is teruggekeerd bij de vloot voor Massowa, worden hem de door barhanagash Isaac gebrachte brieven van Preste Joam getoond. De Preste vraagt daarin om Portugese militaire hulp, om de moren die zijn land ...

Read More »

De Carreira da India. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India

Deel 11 Index Hoofdstuk 3. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India 3.3. De Carreira da India Geschreven door Arnold van Wickeren Het aantal schepen dat jaarlijks uit Portugal naar Cochin of Goa vertrekt bedraagt in de eerste tien jaren van de 16e eeuw gemiddeld 13 à 14; in het volgende decennium 9 of 10, in de jaren ...

Read More »

Bengalen. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India

Deel 11 Index Hoofdstuk 3. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India 3.2. Bengalen Geschreven door Arnold van Wickeren Humāyūn, de tweede Mogolkeizer, laat grote delen van zijn rijk regeren door zijn drie broers; omdat hij dit zijn vader Bābur, eind 1530, op diens sterfbed heeft beloofd. Dit verzwakt zijn positie. Hij heeft ook het nodige te stellen ...

Read More »

Coromandel. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India

Deel 11 Index Hoofdstuk 3. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India 3.1. Coromandel Geschreven door Arnold van Wickeren In deel X, § 3.8 zijn veel bijzonderheden vermeld over de Portugese handelaren aan de Coromandelkust, die het zeer voor de wind gaat. Zij voeren rijst uit naar onder meer Malacca, Ceylon en ook naar Malabar, en textielwaren naar ...

Read More »

De Visserijkust. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India

Deel 11 Index Hoofdstuk 3. De Visserijkust, Coromandel, Bengalen en de Carreira da India 3.0. De Visserijkust Geschreven door Arnold van Wickeren We beschikken over een nauwkeurige beschrijving van de Parelvisserij van de hand van Cesare Federici, een Venetiaan, die van 1563 tot 1581 in Indië is geweest en die de kust bezocht heeft. Hij noteert: `De zee langs de ...

Read More »

Vice Rei Dom Pero Mascarenhas (1554-1555) en capitão-geral Francisco Barreto (1555-1558). De Estado da India in de jaren 1545-1558

Deel 11 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1545-1558 2.3. Vice Rei Dom Pero Mascarenhas (1554-1555) en capitão-geral Francisco Barreto (1555-1558) Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Pero (de) Mascarenhas, die afkomstig is uit een van de meest vooraanstaande Portugese families, heeft al verschillende vertrouwelijke en hoge ambten bekleed. Hij is al in 1526 door koning ...

Read More »

Vice Rei Dom Afonso de Noronha (1550-1554). De Estado da India in de jaren 1545-1558

Deel 11 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1545-1558 2.2. Vice Rei Dom Afonso de Noronha (1550-1554) Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Afonso de Noronha, de nieuwe onderkoning, is ontheven van het gouverneurschap van Ceuta en heeft daarvoor in de plaats gekregen het ambt van gouverneur-generaal van Portugees Indië, waarbij hij meer gunsten heeft ontvangen ...

Read More »

Capitães-geral García de Sá (1548-1549) en Jorge Cabral (1549-1550). De Estado da India in de jaren 1545-1558

Deel 11 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1545-1558 2.1. Capitães-geral García de Sá (1548-1549) en Jorge Cabral (1549-1550) Geschreven door Arnold van Wickeren Als na het overlijden van Dom João de Castro de verzegelde envelop, waarin de opvolging van de overleden gouverneur is geregeld, wordt geopend, blijkt Dom João de Mascarenhas als eerste in aanmerking ...

Read More »

Capitão-geral, later vice rei Dom João de Castro (1545-1548). De Estado da India in de jaren 1545-1558

Deel 11 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1545-1558 2.0. Capitão-geral, later vice rei Dom João de Castro (1545-1548) Geschreven door Arnold van Wickeren De befaamde gouverneur van het Império Português do Oriente Dom João de Castro is geboren in 1500 als zoon van Álvaro de Castro, gouverneur van Lissabon, en van Dona Leonor de Noronha, ...

Read More »

Capitão-geral Martim Afonso de Sousa (1542-1545). De Estado da India in de jaren 1538-1545

Deel 11 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1538-1545 1.4. Capitão-geral Martim Afonso de Sousa (1542-1545) Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste maatregel van Martim Afonso de Sousa is, de uitrusting van de schepen in alle havens in Indië met grote spoed op peil te brengen. Hij verlaagt de soldij van de soldaten, een maatregel ...

Read More »

Capitão-geral Dom Estêvão da Gama (1540-1542). De Estado da India in de jaren 1538-1545

Deel 11 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1538-1545 1.3. Capitão-geral Dom Estêvão da Gama (1540-1542) Geschreven door Arnold van Wickeren De jonge energieke Dom Estêvão da Gama, de tweede zoon van Dom Vasco da Gama, aanvaardt zijn ambt begin april 1540. Hij heeft als capitão van Malacca, welke functie hij in de jaren 1534-1539 heeft ...

Read More »

De ontwikkelingen in Abessinië en de relaties met dat land. De Estado da India in de jaren 1538-1545

Deel 11 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1538-1545 1.2. De ontwikkelingen in Abessinië en de relaties met dat land Geschreven door Arnold van Wickeren In deel V, § 5.4 is verslag gedaan van de aankomst in Indië van de eerste ambassadeur van Abessinië, naar de koning van Portugal. Wellicht kan beter gesproken worden van een ...

Read More »

Vice Rei Dom García de Noronha (1538-1540). De Estado da India in de jaren 1538-1545

Deel 11 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1538-1545 1.1. Vice Rei Dom García de Noronha (1538-1540) Geschreven door Arnold van Wickeren Op 14 september 1538 komt Dom García de Noronha als tiende gouverneur van Portugees Indië daar aan, met een vloot van tien schepen en 2.000 strijdbare manschappen. Hij is in maart 1538 met elf ...

Read More »