Portugees kolonialisme

De bronnen. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.3 De bronnen Geschreven door Arnold van Wickeren Voor het beschrijven van de expeditie van Pedro Álvares Cabra­l kan uit veel bronnen geput worden. De belangrijkste daarvan zijn: brief van Pedro Vaz de Caminha aan koning Ma­nuel van 1 mei 1500. Dit is een zeer lang epistel, waarin de schrijver, ...

Read More »

Het vraagstuk van de rechtvaardige oor­log. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.2 Het vraagstuk van de rechtvaardige oor­log Geschreven door Arnold van Wickeren Van Vasco da Gama heeft koning Manuel vernomen dat de Mala­bar­kust niet vei­lig is voor schepen van christenen, omdat deze kust in hoge mate onder in­vloed staat van Arabi­sche koop­lieden. Het koninkrijk Calicut, of­schoon geregeerd door een ...

Read More »

De situatie in het zuiden van Voor-Indië rond 1500. De reis van Pedro Álvares Cabral

Deel 3 Index Hoofdstuk 5. De reis van Pedro Álvares Cabral 5.1 De situatie in het zuiden van Voor-Indië rond 1500 Geschreven door Arnold van Wickeren Toen de Portugezen in 1498 kennismaakten met de kust van Malabar, kwamen zij te weten dat de handel in deze streken gemonopoliseerd wordt door de Ara­bieren. Van de poli­tieke machtsverhoudingen in Azië hebben zij ...

Read More »

De terugreis; aankomst in Lissabon. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.7 De terugreis; aankomst in Lissabon Geschreven door Arnold van Wickeren Vasco da Gama, kan niet profiteren van de gunstige moes­son, omdat de noordoostmoesson niet voor eind oktober gaat waaien. Hij kampt tijdens de oversteek naar Afrika dan ook met veel­vuldige perio­den van windstilte en met veel tegen­wind. In plaats ...

Read More »

Cannanore en Anjediva. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.6 Cannanore en Anjediva Geschreven door Arnold van Wickeren Nadat de storm is gaan liggen, zeilen de São Gabriel, de São Rafael en de Bérrio voor de wind, langs de kust van Voor-Indië naar het noorden. Op 10 september is men weer voor Cannanore. Hier wordt een van de gijzelaars ...

Read More »

Vertrek uit Calicut. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.5 Vertrek uit Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Op 13 augustus 1498 laat Vasco da Gama de zamorin weten, dat hij uit Calicut wenst terug te keren naar Portugal. In de brief aan de vorst schrijft hij, dat hij een klerk en enige anderen bij zijn koop­waar in de ...

Read More »

Toenemende problemen. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.4 Toenemende problemen Geschreven door Arnold van Wickeren Na afloop van de audiëntie wordt Vasco da Gama, in zijn draag­stoel door de stad ver­voerd, op weg naar een logeer­adres, terwijl zijn mannen en een grote menigte hem in de stromen­de regen volgen. De tocht duurt zo lang dat de kapitein-majoor ...

Read More »

De audiëntie bij de zamorin. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.3 De audiëntie bij de zamorin Geschreven door Arnold van Wickeren Op initiatief van de gozil zal de zamorin Vasco da Gama ontvan­gen in zijn resi­dentie in Panané, vijf léguas buiten de stad. De gozil zendt daar­op de volgende dag een nair naar Vasco da Gama, met een uitnodiging ...

Read More »

De Portugese factorij in Pandarane. Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.2 De Portugese factorij in Pandarane Geschreven door Arnold van Wickeren Zodra de Arabi­sche kooplieden vernemen wat er gaande is, slaat de schrik hen om het hart. Zij vrezen dat deze vreem­delingen, die getoond hebben zonder op de prijs af te dingen levens­middelen te kopen, ook bereid zijn voor peper ...

Read More »

Vorderingen in Calicut Het verblijf in Calicut; de terugreis

Deel 3 Index Hoofdstuk 4. Het verblijf in Calicut; de terugreis 4.1. Vorderingen in Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren De schepen gaan op anderhalve légua uit de kust voor anker bij de plaats Capocate. Vasco da Gama en de zijnen hebben na een zeer gedurfde tocht van bijna een jaar de kust van Voor-Indië bereikt; een land waarvan zij ...

Read More »

Malindi; oversteek naar Calicut. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.10 Malindi; oversteek naar Calicut Geschreven door Arnold van Wickeren Bij zonson­der­gang van 14 april, de vooravond van Pasen, ankert het konvooi op een halve légua van de haven­stad Malindi, op nog slechts 313′ ten zuiden van de evenaar. De nieuwe gevangenen vertellen dat er in ...

Read More »

Mombaça. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.9 Mombaça Geschreven door Arnold van Wickeren Door de zwakke wind boeken de schepen maar weinig voort­gang. Op 1 april 1498 wordt een van de vele eilandjes voor de kust aangedaan. Hier krijgt de Moorse loods een afram­meling, omdat hij de expeditie in gevaar gebracht heeft, door ...

Read More »

Moçambique. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.8 Moçambique Geschreven door Arnold van Wickeren Overdag zeilend en ‘s nachts voor anker gaand, varen de schepen uit de kust van Oost-Afrika, bij een noordoostelijke wind naar het noorden. De volgende dag worden drie kleine eilanden, waarvan er twee dicht begroeid zijn met hoge bo­men, waar­schijn­lijk ...

Read More »

Quelimane (Rio dos Bons Signães). De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Torre de Belem, Lissabon, Portugal. Auteur Daniel Feliciano. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.7 Quelimane (Rio dos Bons Signães) Geschreven door Arnold van Wickeren Op 16 januari vertrekken de Portugezen van Terra da Boa Gente. Zij passeren Cabo Corrientes, aan het begin van de Straat van Moçambi­que, waar een sterke tegenstroom staat. Da Gama volgt, wellicht om minder last van ...

Read More »

Terra da Boa Gente. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.6 Terra da Boa Gente Geschreven door Arnold van Wickeren Terwijl de schepen hun weg langs de zuidkust van Afrika vervolgen, steekt er op 12 december een hevige storm op. De zeelie­den, die bang zijn in het natuurgeweld te zullen omkomen, willen naar huis terugkeren. Vasco ...

Read More »

Mosselbaai. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.5 Mosselbaai Geschreven door Arnold van Wickeren Reeds na twee dagen krijgen de zee­vaarders Cabo da Boa Espe­rança in zicht. Omdat er een hevige wind uit het zuid­zuidwesten waait, lukt het aanvankelijk niet om deze kaap te passeren. Na verschillende vergeefse pogingen, waarbij men erop verdacht moet ...

Read More »

Sint Helenabaai. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.4 Sint Helenabaai Geschreven door Arnold van Wickeren Na drie maanden de open oceaan bevaren te hebben, waar­bij vele expeditieleden menigmaal gevreesd moeten hebben het avontuur niet te zullen overleven en de kapitein-majoor­ zijn mannen door woord en daad heeft moeten opbeu­ren, wordt in de vroege ...

Read More »

Vertrek; tocht over de Atlantische Oceaan. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.3 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren Het moment van uitzeilen van Da Gama’s vloot wordt voor­afgegaan door af­scheidsceremoniën, waarover de kroniek­schrijvers ook verschillend berichten. Begin juli 1497 wo­rdt, – aldus Correia – in tegenwoor­digheid van koning Manuel en konin­gin Maria, vele kerkelijke en ...

Read More »

Plan en voorbereiding. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.2 Plan en voorbereiding Geschreven door Arnold van Wickeren In de `Inleiding’ is vermeld dat koning João II direct nadat hij op 7 juni 1494 met de Reis Católicos het Verdrag van Tordesillas heeft afgesloten, opdracht heeft gegeven de eerste expe­di­tie naar Indië voor te bereiden. Niet ...

Read More »

De bronnen. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië

Deel 3 Index Hoofdstuk 3. De eerste reis van Vasco da Gama naar Indië 3.1 De bronnen Geschreven door Arnold van Wickeren De rapportage die Vasco da Gama van zijn reis voor koning Manuel heeft gemaakt, is verloren gegaan. Ravenstein is van oordeel dat João de Barros bij het schrijven van zijn kroniek over dit rapport heeft kunnen beschikken. Tijdens ...

Read More »