Portugees kolonialisme

Raja Sinha bereidt zich voor op de strijd. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.4. Raja Sinha bereidt zich voor op de strijd Geschreven door Arnold van Wickeren Mayadunna is er als de kippen bij om voordeel te behalen uit de bekering van zijn achterneef. Hij werpt zich op als de kampioen van het nationale geloof en hij maakt aanspraak op de Leeuwentroon, omdat ...

Read More »

De relaties met Ceylon in de jaren 1538-1558. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.3. De relaties met Ceylon in de jaren 1538-1558 Geschreven door Arnold van Wickeren Voor Mayadunna is het overlijden van zijn broer Rayigam Bandara een excuus om diens gelijknamig prinsdom in te pikken, ondanks de protesten hiertegen van koning Bhuwaneka Bahu, die vreest dat Kotte ook niet veilig is voor ...

Read More »

De komst van de Portugezen naar Ceylon. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.2. De komst van de Portugezen naar Ceylon Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste maal dat de Portugezen kennismaken met Ceylon is in 1505, als een Portugese vloot van negen zeilen, onder bevel van Dom Lourenço de Almeida, de zoon van de eerste onderkoning van de Estado da India, ...

Read More »

Ceylon tot aan de komst van de Portugezen. De Portugese bemoeiingen met Ceylon

Deel 18 Index Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.0. Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren In voorgaande delen is al viermaal aandacht geschonken aan de bemoeienissen van de Portugezen met wat zij noemen het eiland Ceilão. In § 2.6 van deel IV is melding gemaakt van de toevallige ontdekking van het eiland door een Portugese vloot onder bevel ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 18

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 18 De bemoeiingen van Portugal met Ceylon in de jaren 1557-1640 INDEX Verantwoording Glossarium Hoofdstuk 1. De Portugese bemoeiingen met Ceylon 1.0. Inleiding 1.1. Ceylon tot aan de komst van de Portugezen 1.2. De komst van de Portugezen naar Ceylon 1.3. De relaties met Ceylon in ...

Read More »

Hollanders in Cambodja. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.4. Hollanders in Cambodja Geschreven door Arnold van Wickeren In 1641 krijgen de opperhoofden van het fluitschip Oostkapel van Gouverneur-Generaal António van Diemen en van diens toekomstig opvolger Cornelis van der Lijn opdracht naar de rivier van Cambodja te zeilen om daar voor de Japanse markt ruwe ...

Read More »

Cambodja onder Spaanse voogdij. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.3. Cambodja onder Spaanse voogdij Geschreven door Arnold van Wickeren Veloso en Ruiz begeven zich naar Vientiane dwars door ‘la Chaîne annamitique’ en zij bereiken de stad in september of begin oktober 1596. Zij vernemen daar dat de gevluchte Cambodjaanse koning Sâtha en zijn oudste zoon Chestha ...

Read More »

De expeditie van Veloso, Ruiz en Gallinato naar Cambodja. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.2. De expeditie van Veloso, Ruiz en Gallinato naar Cambodja Geschreven door Arnold van Wickeren Vanaf in ieder geval 1555 komen Portugese handelaren geregeld naar Cambodja. Zij verblijven dicht bij de koninklijke residentie in Lovêk omdat de handel met buitenlanders een zaak is van de koning. Ondanks ...

Read More »

Portugezen en Hollanders in Achter-Indië. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.1. Portugezen en Hollanders in Achter-Indië Geschreven door Arnold van Wickeren Onder Achter-Indië verstaan wij het voormalige Frans Indochina, dat bestaat uit de landen Laos, Cambodja en Vietnam. Dit laatste land bestond uit: Tonkin, Quinam of Annam en Cochin-China. Tonkin kwam ruwweg overeen met het voormalige Noord-Vietnam, ...

Read More »

Portugezen en Hollanders in Siam. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië

Deel 17 Index Hoofdstuk 3. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders in Siam en Achter-Indië 3.0. Portugezen en Hollanders in Siam Geschreven door Arnold van Wickeren Als eerste Europeanen nemen de Portugezen al in de zestiende eeuw een bijzondere positie in Siam in. Om dit te illustreren, leiden we deze paragraaf in met § 4.1 overgenomen uit deel XII: In het midden ...

Read More »

De terugkeer van de Portugezen naar Hooghly. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.8. De terugkeer van de Portugezen naar Hooghly Geschreven door Arnold van Wickeren Het is buitengewoon verrassend dat de Portugezen na met veel bloedvergieten en de vrijwel volledige verwoesting van de stad uit Hooghly te zijn verdreven, nauwelijks een jaar later kunnen terugkeren en dat hen bij die gelegenheid bovendien 777 ...

Read More »

De val van Hooghly. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.7. De val van Hooghly Geschreven door Arnold van Wickeren De privileges die Akbar de Portugezen heeft verleend, worden nageleefd door zijn zoon Jahāngir; de laatste is evenals zijn vader blij met de belofte van de Portugezen de Golf van Bengalen vrij van piraten te houden. Hij is evenwel een zwakke ...

Read More »

De ondergang van Filipe de Brito e Nicote en van Sebastião Gonsalves Tibau. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.6. De ondergang van Filipe de Brito e Nicote en van Sebastião Gonsalves Tibau Geschreven door Arnold van Wickeren In 1613 verslechteren de vooruitzichten voor Portugese handelaren in Pegu in rap tempo. Het geweld dat Filipe de Brito e Nicote heeft aangewend tegen de koning van Taungu heeft de koning van ...

Read More »

Portugese handel in Bengalen; de opkomst van rivalen. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.5. Portugese handel in Bengalen; de opkomst van rivalen Geschreven door Arnold van Wickeren De hoge verwachtingen waarmee de Portugezen zijn gaan deelnemen aan de handel in Bengalen, zijn meer dan gerealiseerd. Tegen het midden van de zestiende eeuw is een groot deel van de handel en scheepvaart in hun handen. ...

Read More »

Portugese missionarissen in Bengalen. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.4 Portugese missionarissen in Bengalen Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste jezuïeten, António Vaz en Pedro Dias, komen in 1576 naar Bengalen en twee jaren later arriveert een seculaire priester, Juliano Pereira, in Sātgāon, waar hij bekend staat als vicaris. Hij wordt door keizer Akbar uitgenodigd hem te bezoeken, bij ...

Read More »

Kleinere vestigingen van de Portugezen in Bengalen. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.3. Kleinere vestigingen van de Portugezen in Bengalen Geschreven door Arnold van Wickeren Gelegen aan de oever van de Ganges, is Dacca een belangrijk handelscentrum en het toevluchtsoord voor vele buitenlandse kooplieden, vooral nadat Islam Khān Dacca in 1608 tot de hoofdstad van Bengalen heeft gemaakt. Toen de Portugezen zich in ...

Read More »

De opkomst van Sebastião Gonsalves Tibau. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.2. De opkomst van Sebastião Gonsalves Tibau Geschreven door Arnold van Wickeren In het jaar 1605 ging een zekere Sebastião Gonsalves Tibau, een inwoner van het dorp Santo António de Tojal, bij Lissabon, een man met een duistere uitstraling, scheep naar Indië. Daar aangekomen reist hij door naar Bengalen, waar hij ...

Read More »

De Portugese avonturier Filipe de Brito e Nicote. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.1. De Portugese avonturier Filipe de Brito e Nicote Geschreven door Arnold van Wickeren Een van de meest beruchte gebeurtenissen in de geschiedenis van Bengalen is de moord op ongeveer 600 Portugezen in de haven-stad Dianga in 1609. De omstandigheden die hebben geleid tot het bloedbad van Dianga behoren eerder tot ...

Read More »

De Portugese vestiging in Hooghly en in Oost-Bengalen. De Portugezen in Bengalen

Deel 17 Index Hoofdstuk 2. De Portugezen in Bengalen 2.0. De Portugese vestiging in Hooghly en in Oost-Bengalen Geschreven door Arnold van Wickeren In de zestiende eeuw arriveren aanvankelijk elk jaar Portugese schepen uit Goa met allerlei soorten handelsgoederen, als kamfer, peper, kruidnagelen, foelie, muskaatnoten, sandelhout, zijde, parels, porselein, metalen en vele andere zaken, afkomstig van Borneo, Malacca en andere ...

Read More »

Portugese avonturiers in de de Golf van Bengalen. De teloorgang van Portugals positie in Azië: de Estado da India in de periode 1622-1640

Deel 17 Index Hoofdstuk 1. De teloorgang van Portugals positie in Azië: de Estado da India in de periode 1622-1640 Portugese avonturiers in de de Golf van Bengalen (stuk is een vertaling uit Danvers II, pag. 123 e.v. Danvers,(Portuguese in Asia, II, 1834) Geschreven door Arnold van Wickeren Tijdens het bewind van vice-rei Aires de Saldanha (1600-1605) verwerven de Portugezen ...

Read More »