Portugees kolonialisme

De komst van de Hollanders en Engelsen naar Japan. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.4 De komst van de Hollanders en Engelsen naar Japan Geschreven door Arnold van Wickeren De laatste drie jaren van de zestiende eeuw vindt een buiten-gewone uitbarsting van Hollandse maritieme activiteit plaats, nadat drie van de vier schepen van Cornelis de Houtmans eerste reis naar Sumatra en Java zijn teruggekeerd ...

Read More »

De Nossa Senhora da Graça. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.3 De Nossa Senhora da Graça Geschreven door Arnold van Wickeren In 1606 verspreidt zich het gerucht in het district van de delta van de Parelrivier dat de Portugezen en Wako op het punt staan gezamenlijk een invasie in de provincie Kwangtung te ondernemen. De Portugezen zouden Macau aan het ...

Read More »

Jezuïeten, bedelorden en Toyotomi Hideyosh. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.2 Jezuïeten, bedelorden en Toyotomi Hideyosh Geschreven door Arnold van Wickeren Oda Nobunaga is de eerste van de drie grote daimyo die begint te werken aan de eenheid van Japan. In 1573 zet hij Ashikaga Yoshiahi af en dan begint de Azuchi-Momoyama periode, een shogunloos tijdperk dat tot 1603 duurt. ...

Read More »

Christendom en Kurofune (zwarte schepen). De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.1 Christendom en Kurofune (zwarte schepen) Geschreven door Arnold van Wickeren In de tijd dat de Portugezen Japan ontdekten hadden zij nog geen vaste voet in China of een aandeel in de officiële handel met dat land verworven. Zij dreven echter smokkelhandel in diverse tijden en plaatsen langs de Chinese ...

Read More »

Inleiding. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.0 Inleiding Geschreven door Arnold van Wickeren De ontdekking van Japan, de reis van Francisco Xavier en enigen van zijn metgezellen naar en hun belevenissen in Japan gedurende de periode september 1549 tot november 1551 zijn besproken in hoofdstuk 5 van deel XII. De paragraaf waarmee de bespreking in deel ...

Read More »

Macau vanaf het dieptepunt tot circa 1700. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.5 Macau vanaf het dieptepunt tot circa 1700 Geschreven door Arnold van Wickeren Geplaatst voor een drastische vermindering van hun handel na het verlies van hun handel met Japan en Manila, staat de Portugese gemeenschap in Macau onder grote druk nog meer verliezen te voorkomen en zo mogelijk geleden ...

Read More »

De val van Malakka en de verbreking van de commerciële betrekkingen met Manila. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.4 De val van Malakka en de verbreking van de commerciële betrekkingen met Manila Geschreven door Arnold van Wickeren Met het verlies van de handel met Japan is de belangrijkste bron van Macau’s welvaart verloren gegaan. Wat overblijft zijn de handel met Malakka en Manila. De handel met deze ...

Read More »

Het verlies van de handel met Japan. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.3 Het verlies van de handel met Japan Geschreven door Arnold van Wickeren Het embargo op de Portugese scheepvaart naar Japan wegens de plundering van een Japanse jonk in de wateren van Siam is opgeheven in 1631, maar de Portugese handel in Japan zal zich nooit van deze slag ...

Read More »

Meedogenloze Hollandse en Engelse agressie. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.2 Meedogenloze Hollandse en Engelse agressie Geschreven door Arnold van Wickeren Aangezien het zwakke Spaans-Portugese koloniale rijk de Engelse en Hollandse kapers en de snelle uitbreiding van de Nederlandse invloed en macht in Oost-Azië niet kan weerstaan, is Macau ten dode opgeschreven. De Portugese scheepvaart heeft zozeer geleden onder ...

Read More »

Het verlies van de handelsprivileges in Canton. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.1 Het verlies van de handelsprivileges in Canton Geschreven door Arnold van Wickeren Smokkelen is de oorzaak van voortdurende ruzie en vechtpartijen tussen Portugezen en Chinezen. Het geduld van de Chinese autoriteiten is tenslotte uitgeput. In 1631 wordt de haven van Canton gesloten voor Portugese schepen. Dit is een ...

Read More »

Slecht bestuur en interne verdeeldheid. Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel

Deel 20 Index Hoofdstuk 3 Achteruitgang en stagnatie van de Sino-Portugese handel 3.0 Slecht bestuur en interne verdeeldheid Geschreven door Arnold van Wickeren Lopo Sarmento de Carvalho heeft in februari 1620 in Goa 68.000 xerafins betaald voor drie reizen naar Japan, maar noch deze “zilveren kogels” noch zijn heroïek leiderschap op de memorabele midzomerdag weerhouden zijn talrijke vijanden er niet van ...

Read More »

Vergeefse Hollandse pogingen zich meester te maken van Macau en van het monopolie van de handel met China. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.6 Vergeefse Hollandse pogingen zich meester te maken van Macau en van het monopolie van de handel met China Geschreven door Arnold van Wickeren De idee van een Hollandse aanval op Macau is in 1622 niet nieuw. Afgezien van de overvallen van 1601, 1603 en 1607, die niet ...

Read More »

De nieuwe politiek van de Chinezen. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.5 De nieuwe politiek van de Chinezen Geschreven door Arnold van Wickeren Op 9 april 1609 brengt het Twaalfjarige Bestand een tijdelijke beëindiging van de vijandelijkheden tussen Spanje en de Nederlanden, ofschoon dit verdrag buiten Europa eerst een jaar later van kracht wordt. De Spanjaarden staan voor de ...

Read More »

Japanse afkeer en wantrouwen. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.4 Japanse afkeer en wantrouwen Geschreven door Arnold van Wickeren Naast China is Japan het belangrijkste land waarmee de Portugezen handeldrijven. De welvaart van Macau maakt het mogelijk onbewerkt goud uit Japan te importeren. Ongelukkigerwijze zijn de Portugezen in Japan aan het einde van de zestiende eeuw hun ...

Read More »

Toenemende Chinese achterdocht. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.3 Toenemende Chinese achterdocht Geschreven door Arnold van Wickeren De ongelukkige betrekkingen tussen de Portugezen en de Chinezen veroorzaken een verzwakking van de eersten in China. Ook in dit geval moeten zij duur betalen voor hun hebzucht en hun trots, die is aangemoedigd door hun commerciële succes. Net ...

Read More »

De Hollandse uitdaging. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.2 De Hollandse uitdaging Geschreven door Arnold van Wickeren Om de Hollanders te straffen voor hun opstand tegen de Spaanse heerschappij in de Nederlanden, legt Philips II een embargo op op de handel van de Hollanders in Portugal, waar zij hun oosterse waren betrekken. Dit embargo leidt ertoe ...

Read More »

Het lot van de Madre de Deus. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.1 Het lot van de Madre de Deus Geschreven door Arnold van Wickeren Een andere belangrijke oorzaak van het snelle verval van Macau is er een waarover de Portugezen geen controle hebben. Met de opkomst van het protestantisme erkent Engeland niet langer de pauselijke bullen die vrijwel het ...

Read More »

De Spanjaarden. De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten

Deel 20 Index Hoofdstuk 2 De komst van andere Europeanen naar het Verre Oosten 2.0 De Spanjaarden Geschreven door Arnold van Wickeren De snelle bloei van Macau wordt gevolgd door een snelle achter-uitgang. Een van de oorzaken daarvan is de hebzucht en trots van Portugezen die hen doet vervreemden van de Spanjaarden in een tijd waarin samenwerking tussen beide volkeren geboden is ...

Read More »

De commerciële bloeitijd van Macau. De opkomst en bloei van Macau

Deel 20 Index Hoofdstuk 1 De opkomst en bloei van Macau 1.2 De commerciële bloeitijd van Macau Geschreven door Arnold van Wickeren De periode tussen 1582 en het decennium na de tragische verwoesting van de Onoverwinlijke Armada in 1588 kan worden beschouwd als de bloeiperiode van Macau, gelet op de ongestoorde en toenemende commerciële welvaart. De voorspoedige jaren zijn nauwelijks begonnen ...

Read More »

Een nieuw centrum voor Sino-Portugese handel. De opkomst en bloei van Macau

Deel 20 Index Hoofdstuk 1 De opkomst en bloei van Macau 1.1 Een nieuw centrum voor Sino-Portugese handel Geschreven door Arnold van Wickeren Macau is door zijn gunstige ligging, zijn heilzame klimaat, zijn schilderachtige landschap en meer nog nu het gaat worden bewoont door een ondernemende bevolking zeer geschikt om snel uit te groeien tot een positie van een Sino-Portugees handelscentrum. ...

Read More »