Portugees kolonialisme

Charles Dellon in handen van de rechtbank van het Heilig Officie in Goa (1673-1677)

Deel 21 Index Bijlage: Charles Dellon in handen van de rechtbank van het Heilig Officie in Goa (1673-1677) Geschreven door Arnold van Wickeren In 1545, negen jaar na de oprichting van de Portugese inquisitie, deed de heilige Francisco Xavier koning Joāo III het schriftelijk verzoek de weldaden ervan zich tot de Estado da India te laten uitstrekken ‘om aan de ...

Read More »

De heilzame hervormingen van gouverneur António Pais de Sande (1678-1681). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.4 De heilzame hervormingen van gouverneur António Pais de Sande (1678-1681) Geschreven door Arnold van Wickeren António Pais de Sande is uitermate voor zijn taak berekend en hij doet veel om overschotten van de late jaren zestig en van de jaren zeventig te consolideren. Geboren in 1622 ...

Read More »

Het bewind van Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, primeiro Conde de Lavradio (1671-1676) en van Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar (1676-1678). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.3 Het bewind van Luís de Mendonça Furtado e Albuquerque, primeiro Conde de Lavradio (1671-1676) en van Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar (1676-1678) Geschreven door Arnold van Wickeren De twee driejaarlijkse termijnen die Mendonça Furtado heeft gediend als onderkoning vormen een van de meest cruciale ...

Read More »

Het Conselho de Governo Interino van António de Melo e Castro, Manuel Corte-Real de Sampaio e Luís de Miranda Henriques (1668-1671). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.2 Het Conselho de Governo Interino van António de Melo e Castro, Manuel Corte-Real de Sampaio e Luís de Miranda Henriques (1668-1671) Geschreven door Arnold van Wickeren Volgens de al lang bestaande traditie, moet na het overlijden van de eerste Conde de São Vicente een beroep worden ...

Read More »

De regering van vice-rei João Nunes da Cunha (1666-1668). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.1 De regering van vice-rei João Nunes da Cunha (1666-1668) Geschreven door Arnold van Wickeren In de Letters-Patent van 11 maart 1666 wordt de naam genoemd van de 30e onderkoning van de Estado da India. Het is João Nunes da Cunha, die op 2 april door Afonso ...

Read More »

De aanloop tot en de regering van vice-rei António de Melo e Castro (1663-1666). De Estado da India op weg naar herstel

Deel 21 Index Hoofdstuk 3 De Estado da India op weg naar herstel 3.0 De aanloop tot en de regering van vice-rei António de Melo e Castro (1663-1666) Geschreven door Arnold van Wickeren Gedurende de periode 1662-1682 zijn achtereenvolgens capitão-geral van de Estado da India: António de Melo e Castro (1663-1666), João Nunes da Cunha (1666-1668), Luís de Mendonça Furtado ...

Read More »

Het tweede beleg en het verlies van Cochin; de verovering van Cannanore. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.3 Het tweede beleg en het verlies van Cochin; de verovering van Cannanore Geschreven door Arnold van Wickeren In de eerste dagen van juli 1662, terwijl Hubert de Lairesse langzaam zijn weg vervolgt naar de Kaap, bereikten de Hoge Regering in Batavia de berichten dat er ...

Read More »

Een Hollandse strafexpeditie naar Quilon en een mislukt Hollands beleg van Cochin. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.2 Een Hollandse strafexpeditie naar Quilon en een mislukt Hollands beleg van Cochin. Geschreven door Arnold van Wickeren De campagne aan de Malabarkust van 1661-1662 komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Compagnie stelt al lange tijd belang in deze streek, ten eerste en vooral ...

Read More »

Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapatnam. Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.1 Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapatnam Geschreven door Arnold van Wickeren De vice-rei Dom Rodrigo Lobo da Silveira, Conde de Sarzedas, die op 3 januari 1658 is overleden is geen getuige van het verlies van Colombo, ofschoon hij op de hoogte moet zijn ...

Read More »

De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683). Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek

Deel 21 Index Hoofdstuk 2 Op weg naar vrede met Spanje en met de Republiek 2.0 De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683) Geschreven door Arnold van Wickeren João IV wordt opgevolgd door zijn tweede zoon Afonso, omdat zijn eerste zoon, Teodósius, in 1653 op 19-jarige leeftijd is overleden. Afonso VI is bij zijn troonsbestijging dertien jaar. Bovendien lijdt hij aan ...

Read More »

De hervatting van de strijd en de val van Colombo. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.5 De hervatting van de strijd en de val van Colombo Geschreven door Arnold van Wickeren Eind september 1652 verklaren de Hollanders de capitão-geral van Ceylon, Dom Manuel Mascarenhas Homem, officieel de oorlog. Vijandelijkheden op grote schaal blijven vooralsnog uit, omdat de Republiek haar eerste oorlog met Engeland ...

Read More »

Het Portugese bestuur over Ceylon. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.4 Het Portugese bestuur over Ceylon Geschreven door Arnold van Wickeren In zijn voorlaatste hoofdstuk (hoofdstuk XIV) hekelt Pieris de houding van de Portugezen tegenover de Singalese bevolking van Ceylon. Voorzover de vaak ingewikkelde en in een archaïsch Engels geformuleerde zinnen zich lieten vertalen, volgt hierna zijn ongezouten ...

Read More »

De Estado da India tijdens het bestand (1645-1653). Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.3 De Estado da India tijdens het bestand (1645-1653) Geschreven door Arnold van Wickeren Als Dom Filipe de Mascarenhas op 30 december 1644 plechtig wordt geïnstalleerd als vice-rei dan zijn de omstandigheden buitengewoon ongunstig, omdat het aan middelen ontbreekt om de Portugese bezittingen te besturen. Ondanks dat al ...

Read More »

Op weg naar een wapenstilstand. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.2 Op weg naar een wapenstilstand Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XVIII van dit werk zijn de bemoeiingen van Portugal met Ceylon in de jaren 1557-1640 beschreven. In deze en volgende paragrafen wordt de uiteindelijke verdrijving van de Portugezen, ondanks heldhaftige tegenstand, van heel het Ilha ...

Read More »

De val van Malakka. Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.1 De val van Malakka Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XIX zijn de ontwikkelingen in en rond Malakka ten tijde van de Habsburgers behandeld. Aangezien het Portugese bestuur over Malakka daarna eindigt, na een Portugese aanwezigheid van 130 jaren, wordt de val van deze eertijds zo ...

Read More »

De regeringsperiode van João IV (1640-1656). Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven

Deel 21 Index Hoofdstuk 1 Portugal weer onafhankelijk; strijd om te overleven 1.0 De regeringsperiode van João IV (1640-1656) Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XIII is ruim aandacht geschonken aan de periode van zestig jaren (1580-1640) waarin Portugal is bestuurd door de Spaanse Habsburgers en aan de onbloedige opstand die een einde aan dit tijdperk heeft gemaakt en ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 21

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 21 De regeringsperiode van João IV (1640-1656); De val van Malakka en Colombo; De regeringsperiode van Afonso VI (1656-1683); Het verlies van Manar, Jaffnapatnam, Tuticorin en Negapattinam; Het verlies van de Malabarkust; De Estado da India herstelt zich Charles Dellon als gevangene van het Heilig Officie. INDEX Verantwoording Glossarium Inhoudsopgave Hoofdstuk ...

Read More »

De missie van de jezuïeten in China

Deel 20 Index Bijlage: De missie van de jezuïeten in China Geschreven door Arnold van Wickeren China is in de zestiende eeuw een land dat veel verschilt van Japan, dat de jezuïeten al kennen als zij belangstelling voor China krijgen. De bevolking is ruwweg het vijfvoudige van die van de Japanse archipel. Terwijl Japan geteisterd wordt door burgeroorlogen, blijft China rustig ...

Read More »

Het gesloten land. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.6 Het gesloten land Geschreven door Arnold van Wickeren Japan zou het liefst de in het land wonende Portugezen en Spanjaarden zien verdwijnen, maar men durft niet al te drastische maatregelen te ondernemen, om de Macau-Nagasaki handel, die nog steeds als zeer belangrijk wordt beschouwd niet in de waag-schaal te ...

Read More »

De vervolging van de christenen. De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650)

Deel 20 Index Hoofdstuk 4 De Christelijke eeuw in Japan (1549-1650) 4.5 De vervolging van de christenen Geschreven door Arnold van Wickeren De potentiële dreiging van een christelijke “vijfde colonne” is in de geest van de Japanse bestuurders nooit helemaal afwezig geweest, sinds deze dreiging was gesuggereerd door de autistische geeste-lijkheid in de dagen van Nobunaga. Hideyoshi’s verdenking is pas echt ...

Read More »