De verrichtingen van de vloot van Steven van der Haghen. De aanval van de Hollanders op de Estado da India

Deel 16 Index Hoofdstuk 1. De aanval van de Hollanders op de Estado da India 1.2. De verrichtingen van de vloot van Steven van der Haghen Geschreven door Arnold van Wickeren Anders dan de vloot van Wybrandt van Warwijck is de vloot waarmee Steven van der Haghen 18 december 1603 uitzeilt, een echte oorlogsvloot; zij heeft 1080 man aan boord ...

Read More »

De oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie; de eerste VOC-vloot naar Indië. De aanval van de Hollanders op de Estado da India

Deel 16 Index Hoofdstuk 1. De aanval van de Hollanders op de Estado da India 1.1. De oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie; de eerste VOC-vloot naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren In deel XV van dit werk is aandacht besteed aan de reizen van de zogenaamde voorcompagnieën van de VOC. In de jaren 1595-1602 hebben deze compagnieën, die ...

Read More »

De vloot van André Furtado de Mendoça. De aanval van de Hollanders op de Estado da India

Deel 16 Index Hoofdstuk 1. De aanval van de Hollanders op de Estado da India 1.0. De vloot van André Furtado de Mendoça Geschreven door Arnold van Wickeren Natuurlijk zitten de Spanjaarden en Portugezen niet stil als vanaf 1598 een geregelde stroom van Hollandse schepen die op weg zijn naar Zuidoost-Azië op gang komt, wat een groot gevaar vormt voor ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 16

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 16 De aanval van de Hollanders op de Estado da India, Overige verwikkelingen in de Estado da India, De Portugezen aan de Tamilkust in de Periode 1560-1640 Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. De aanval van de Hollanders op de Estado da India 1.0. De vloot van André ...

Read More »

De expedities van de voorcompagniën

Deel 15 Index Bijlage 1 1.0 De expedities van de voorcompagniën Geschreven door Arnold van Wickeren Eerste Schipvaart van Cornelis de Houtman De reis van de Middelburgse Compagnie, onder bevel van Gerard le Roy De expeditie van de Veersche Compagnie onder leiding van oppercommies Cornelis de Houtman en ondercommies Guyon le Fort naar Atjeh Tweede Schipvaart van de Oude Compagnie ...

Read More »

De Carreira da India

Deel 15 Index Hoofdstuk 4 De Carreira da India 4.0 De Carreira da India Geschreven door Arnold van Wickeren Het aantal schepen dat jaarlijks uit Portugal naar Cochin of Goa vertrekt bedraagt in de eerste tien jaren van de zestiende eeuw gemiddeld 13 à 14; in het volgende decennium 9 of 10, in de jaren twintig 7 of 8, in ...

Read More »

De komst van de Engelsen naar Indië. De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië

Deel 15 Index Hoofdstuk 3. De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië 3.2. De komst van de Engelsen naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren In dezelfde tijd dat Holland voorbereidingen treft om deel te nemen aan de directe vaart op Indië, bepleiten onderdanen van koningin Elizabeth hetzelfde te doen. Het schijnt dat in oktober 1580 diverse Engelse kooplieden ...

Read More »

De komst van de Hollanders naar Indië. De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië

Deel 15 Index Hoofdstuk 3. De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië 3.1. De komst van de Hollanders naar Indië Geschreven door Arnold van Wickeren De Staten van Holland en Zeeland, die het gehate Spaanse juk beu zijn, nemen op 29 maart 1580 een resolutie aan om nooit vrede te sluiten of onderhandelingen aan te gaan met de koning ...

Read More »

Vice-rei Dom Francisco da Gama (1597-1600). De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië

Deel 15 Index Hoofdstuk 3. De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië 3.0. Vice-rei Dom Francisco da Gama (1597-1600) Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Francisco da Gama, conde de Vidigueyra, neemt direct na zijn aankomst in Goa in mei 1597 het ambt van onderkoning op zich. Vanaf het begin slaat de nieuwe gouverneur tegenover anderen zo’n hoge toon ...

Read More »

Vice-rei Dom Duarte de Menezes, conde de Tarouca, capitão-geral Manuel de Sousa Coutinho en vice-rei Matias de Albuquerque (1584-1597). De Estado da India in de jaren 1581-1597

Deel 15 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1581-1597 2.1. Vice-rei Dom Duarte de Menezes, conde de Tarouca, capitão-geral Manuel de Sousa Coutinho en vice-rei Matias de Albuquerque (1584-1597) Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste zaak waaraan de nieuwe onderkoning zijn aandacht dient te schenken is de pacificatie van de bevolking van Cochin en daartoe ...

Read More »

Vice-rei Dom Francisco Mascarenhas, conde da Santa Cruz (1581-1584). De Estado da India in de jaren 1581-1597

Deel 15 Index Hoofdstuk 2. De Estado da India in de jaren 1581-1597 2.0. Vice-rei Dom Francisco Mascarenhas, conde da Santa Cruz (1581-1584) Geschreven door Arnold van Wickeren De eerste onderkoning die Philips II (Filipe I van Portugal) naar Indië zendt, is Dom Francisco Mascarenhas, graaf van Santa Cruz, die al veel ervaring in Indië heeft opgedaan en die in ...

Read More »

De capitães-gerais Dom António de Noronha, António Moniz Barreto, Dom Diogo de Menezes, Dom Luís de Ataíde en Fernão Telles de Menezes (1571-1581). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.3. De capitães-gerais Dom António de Noronha, António Moniz Barreto, Dom Diogo de Menezes, Dom Luís de Ataíde en Fernão Telles de Menezes (1571-1581) Geschreven door Arnold van Wickeren De wisseling in het bestuur van Portugees Indië die het gevolg is van het aftreden van Dom Luís ...

Read More »

Het beleg van Goa en Chaul in 1570; vice-rei Dom Luís de Ataide (1568-1571). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.2. Het beleg van Goa en Chaul in 1570; vice-rei Dom Luís de Ataide (1568-1571) Geschreven door Arnold van Wickeren Dom Antão de Noronha wordt als vice-rei van de Estado da India opgevolgd door Dom Luís de Ataíde, conde de Atouguia. Hij is in maart 1568 uit ...

Read More »

Vice-rei Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, governador João de Mendoça en vice-rei Dom Antão de Noronha (1561-1568). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.1. Vice-rei Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, governador João de Mendoça en vice-rei Dom Antão de Noronha (1561-1568) Geschreven door Arnold van Wickeren De nieuwe onderkoning, Dom Francisco Coutinho, conde de Redondo, zeilt in het voorjaar van 1561 uit Lissabon uit en arriveert begin september van ...

Read More »

De Estado da India onder het bewind van capitão-gerai en vice-rei Dom Constantino de Bragança (1558-1561). De Estado da India in de jaren 1558-1581

Deel 15 Index Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.0. De Estado da India onder het bewind van capitão-gerai en vice-rei Dom Constantino de Bragança (1558-1561) Geschreven door Arnold van Wickeren De bespreking van de lotgevallen van de Portugezen in Indië is in deel XI afgebroken met het vertrek van capitão-geral Francisco Barreto en de aankomst ...

Read More »

Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 15

Geschreven door Arnold van Wickeren Geschiedenis van Portugal en van de Portugezen overzee. DEEL 15 De Estado da India in de jaren 1558-1581, De Estado da India in de jaren 1581-1597, De komst van Hollanders en Engelsen naar Indië 1597-1600 Verantwoording Inleiding Hoofdstuk 1. De Estado da India in de jaren 1558-1581 1.0. De Estado da India onder het bewind ...

Read More »

De Mombaçakust (1575-1599). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.3. De Mombaçakust (1575-1599) Geschreven door Arnold van Wickeren Uit Portugese bron is weinig bekend over de kust van Oost-Afrika tussen Cabo Delgado en Cabo Guardafui in de jaren direct volgend op de Barreto-Homem expeditie. In 1584 rapporteert de onderkoning van Portugees Indië aan zijn koning over de ongerechtvaardigde diefstallen en afpersingen en ...

Read More »

De kust van Moçambique en de Cuama (1575-1599). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.2. De kust van Moçambique en de Cuama (1575-1599) Geschreven door Arnold van Wickeren Het gebied van Monomotapa en de bases aan de kust genieten betrekkelijk weinig aandacht van de Portugese regering in de jaren onmiddellijk volgens op de Barreto-Homem expeditie. Edelen blijven solliciteren naar een aanstelling als Capitão van Sofala en Moçambique, ...

Read More »

De Barreto-Homem expeditie (1569-1575). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.1. De Barreto-Homem expeditie (1569-1575) Geschreven door Arnold van Wickeren In 1568 weet Francisco Barreto, gouverneur-generaal ven de Estado da India in de jaren 1555-1558 en later bevelhebber van de galeien van Portugal, de vijftienjarige koning Sebastião enthousiast te maken voor zijn plan de extreme rijke goudmijnen van Monomotapa te veroveren. Barreto vraagt ...

Read More »

De capitania van Sofala en Moçambique (1557-1569). De Swahilikust

Deel 14 Index Hoofdstuk 2. De Swahilikust: 2.0. De capitania van Sofala en Moçambique (1557-1569) Geschreven door Arnold van Wickeren Tegen het midden van de zestiende eeuw wordt er zowel aan het hof in Lissabon als aan dat van de Estado da India in Goa, waartoe de Swahilikust behoort, steeds meer kritiek geuit op de grote arrogantie en het onafhankelijke ...

Read More »